bannerimage

Contact Informatie

0113-234290
E-mail: info@hyperbaarcentrum.nl

Bezoekadres

ADRZ locatie Goes (route 03)
's-Gravenpolderseweg 114
4462 RA Goes

Postadres

MCHZ
Postbus 50
4460 AB Goes

Contact

Disclaimer

Het Medisch Centrum Hyperbare Zuurstoftherapie (MCHZ) heeft deze site en de inhoud daarvan met de grootste zorg samengesteld. MCHZ streeft ernaar om alle informatie continu te actualiseren indien nodig.
Mochten er desondanks toch nog onjuistheden in de site voorkomen dan aanvaardt MCHZ geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan MCHZ niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen van storingen, die de bereikbaarheid van de website beïnvloeden.
MCHZ aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud en juistheid van websites waarnaar wordt verwezen.

Berichten

MCHZ kan niet garanderen dat elektronisch aan haar gerichte berichten daadwerkelijk worden ontvangen. MCHZ kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen van niet of vertraagd ontvangen berichten.

Persoonsgegevens

MCHZ gaat zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens en houdt zich hierbij aan de geldende wettelijke bepalingen. Persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.

Copyright

Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM, DVD of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Linken naar de website

Indien u wilt refereren naar deze website, dan stellen wij het op prijs dat u ons hiervan op de hoogte stelt. 
Wij verzoeken te linken naar de homepage www.hyperbaarcentrum.nl om niet werkende links te voorkomen.
MCHZ aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud en juistheid van websites, die verwijzen naar deze site.

bannerimage

Contact Informatie

0113-234290
E-mail: info@hyperbaarcentrum.nl

Bezoekadres

ADRZ locatie Goes (route 03)
's-Gravenpolderseweg 114
4462 RA Goes

Postadres

MCHZ
Postbus 50
4460 AB Goes

Contact