bannerimage

Contact Informatie

0113-234290
E-mail: info@hyperbaarcentrum.nl

Bezoekadres

ADRZ locatie Goes (route 03)
's-Gravenpolderseweg 114
4462 RA Goes

Postadres

MCHZ
Postbus 50
4460 AB Goes

Contact

Medisch Centrum Hyperbare Zuurstoftherapie

 
Welkom op de website van Medisch Centrum Hyperbare Zuurstoftherapie (MCHZ), als Zelfstandig Behandel Centrum gevestigd in het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) Goes.

MCHZ is gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met complexe wonden in een hyperbare kamer, door toediening van 100% zuurstof onder overdruk.
Het gaat om chronische wonden, welke zijn ontstaan na beschadiging van weefsel als gevolg van bestraling of als gevolg van suikerziekte.
Daarnaast wordt toediening van 100% zuurstof onder overdruk toegepast, wanneer sprake is van acute weefselschade na een ongeluk of trauma. Door deze therapie treedt sneller weefselherstel op.
Tevens hebben letsels welke ontstaan zijn door ernstige infecties of vergiftigingen, veel baat bij deze wijze van behandeling. 

Het team van MCHZ is 24/7 paraat en behandelt ook duikslachtoffers met decompressieziekte. Aanmelding van duikslachtoffers vanuit veiligheidsregio Zuid-West-Nederland via 112 met opname op de SEH van het ADRZ in Goes . Van buiten deze regio aanmelding van duikslachtoffers via 0113-234000 van het ADRZ in Goes.

MCHZ is gecertificeerd volgens het ZKN keurmerk en voldoet daarmee aan de strikte criteria op het gebied van patiëntenzorg en bedrijfsvoering.
Onderdeel van het ZKN keurmerk is het VMS certificaat voor een goed functionerend Veiligheids Management Systeem.

MCHZ heeft contracten met alle grote zorgverzekeraars zoals CZ, VGZ, Zilveren Kruis en Menzis en de hieraan gerelateerde maatschappijen en labels.

Voor patiënten die niet zijn verzekerd bij bovengenoemde maatschappijen geldt in 2017 per behandeling het NZa tarief van € 182,48 (vorig jaar € 200,68) ofwel het passantentarief voor dit zorgproduct.

Initiatiefnemer en oprichter van MCHZ, T.P. van Rees Vellinga MD, is als arts hyperbare geneeskunde de deskundige op dit gebied.

Voor meer informatie neemt u contact op via het telefoonnummer 0113-234290 op werkdagen vanaf 8.45 uur tot 14.45 uur of per mail via info@hyperbaarcentrum.nl.

RTL 4 op bezoek bij Medisch Centrum Hyperbare Zuurstoftherapie

bannerimage

Contact Informatie

0113-234290
E-mail: info@hyperbaarcentrum.nl

Bezoekadres

ADRZ locatie Goes (route 03)
's-Gravenpolderseweg 114
4462 RA Goes

Postadres

MCHZ
Postbus 50
4460 AB Goes

Contact