Eddy achter balie

Bewezen resultaten van toedienen zuurstof onder verhoogde druk

Afhankelijk van de aandoening die behandeld wordt, kan hyperbare zuurstoftherapie de volgende resultaten opleveren:

 • Vermindering pijnklachten:
  Wanneer er sprake is van pijnklachten na bestraling, is de pijn vaak het gevolg van het feit dat zenuwen beschadigd zijn geraakt in het bestraald gebied. Ondanks de zeer nauwkeurige bepaling door de radiotherapeut, zijn op die plek namelijk ook altijd gezonde weefselcellen geraakt tijdens de bestraling. Dit heeft tot direct gevolg dat hier ook bloedvaatjes zijn stuk bestraald. Dit leidt tot een slechtere doorbloeding en uiteindelijk zal het weefsel steeds stugger worden en spreekt men over verkleving van weefsel (= fibrosering). Deze hardere structuren kunnen zodoende direct hele kleine zenuwen beknellen wat tot de pijn leidt. Wanneer veel zuurstof wordt aangeboden in de bloedbaan, zal de zuurstofspanning sterk verhogen. Hierdoor vormen zich nieuwe bloedvaatjes in het kwetsbare gebied. Op den duur zal daardoor het stugge en verharde weefsel versoepelen, de zenuwen zullen weer in hun functie herstellen en de beknelling van de kleine zenuwtjes verdwijnen en ook de pijn. Is er sprake van een complexe diabetische voetwond, dan zal door de verbeterde doorbloeding de wond kunnen genezen, als gevolg van het aanbieden van veel extra zuurstof onder verhoogde druk in het betreffende gebied. De pijnklachten zullen dan ook vanzelf afnemen.
 • Versoepeling van bestraald weefsel:
  Er zullen zich nieuwe bloedvaatjes vormen in het bestraald gebied en deze verbeterde doorbloeding zal het kwetsbare weefsel versoepelen.
 • Afname van zwellingen en oedeem:
  Een belangrijk effect van zuurstof is dat het ervoor zorgt dat de bloedvaatwanden minder doorgankelijk worden voor het water dat zich in het bloed bevindt. Dit heeft tot gevolg dat minder vocht zal uittreden uit de bloedvaten en het vocht zelfs wordt geresorbeerd.
 • Betere doorbloeding:
  Een belangrijk effect van zuurstof is dat bij een verhoogde zuurstofspanning, nieuwe bloedvaatjes worden aangemaakt. De doorbloeding verbetert en leidt direct tot een verbetering van de zuurstofafgifte in de weefsels.
 • Weefselherstel:
  Vanwege een verbeterde doorbloeding wordt de hoeveelheid aangeboden zuurstof verhoogd. De functie van het weefsel wordt hersteld en kan zodoende genezen of herstellen. Door de verhoogde hoeveelheid zuurstof, worden de witte bloedlichaampjes geactiveerd, waarmee bacteriën in de weefsels worden opgeruimd. Weefsels zijn opgebouwd uit verschillende cellen die met elkaar samenwerken. De zuurstof zorgt ervoor dat de oude samenwerking tussen deze cellen weer hersteld wordt.

Meer weten over hyperbare zuurstoftherapie bij MCHZ?
Check de patiëntervaringen

Kom ik in aanmerking voor hyperbare zuurstoftherapie?

Wanneer u zich afvraagt of uw aandoening in aanmerking komt voor behandeling, bekijk dan de volledige lijst ‘Indicaties voor hyperbare zuurstoftherapie, die worden vergoed vanuit de basisverzekering’ en door alle zorgverzekeraars worden erkend.

U kunt vervolgens een vrijblijvende afspraak maken voor een intakegesprek met onze artsen. Een verwijsbrief is niet nodig. Wilt u voor dit intake-gesprek uw zorgpas meenemen, uw ID-pasje, de eventuele verwijsbrief (als u deze toch heeft) en een lijst met medicijnen die u gebruikt? De arts zal een vragenlijst met u doornemen en een lichamelijk onderzoek doen. In sommige gevallen zal ook een zuurstofmeting door de huid plaatsvinden (transcutane zuurstofmeting).
Komt u inderdaad in aanmerking voor deze therapie, dan zal onze arts vervolgens gelijk met uw specialist of huisarts contact opnemen voor overleg en voor een verwijsbrief.

Vraag een vrijblijvend intakegesprek aan met een van onze artsen.