bannerimage

Contact Informatie

0113-234290
E-mail: info@hyperbaarcentrum.nl

Bezoekadres

ADRZ locatie Goes (route 03)
's-Gravenpolderseweg 114
4462 RA Goes

Postadres

MCHZ
Postbus 50
4460 AB Goes

Contact

Keuringen

Delta Medicine B.V. verzorgt in samenwerking met het Medisch Centrum Hyperbare Zuurstoftherapie de volgende medische overheidskeuringen.

Indien noodzakelijk zijn op locatie diverse medische disciplines (KNO-artsen, longartsen en cardiologen) beschikbaar.

Veilig werken

Delta Medicine B.V. adviseert en begeleidt daarnaast projecten in de offshore en het ondergronds bouwen onder overdruk.

Lees verder over advisering veilig werken

 

scheepvaartkeuring

Delta Medicine B.V. verzorgt in samenwerking met MCHZ geneeskundige verklaringen ten behoeve van de zee- en binnenvaart.
De keuringen worden verricht door artsen die hiervoor specifiek door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn aangewezen om zowel de Medische Keuring Zeevaart als de Medische Keuring Binnenvaart (Groot Vaarbewijs, Rijnpatent, Dienstboekje en Klein Vaarbewijs) te verrichten.
De accreditatie van de keuringsarts van Delta Medicine B.V. door de minister van Infrastructuur en Milieu, kunt u vinden op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Keuring

Tijdens de keuring wordt u onderzocht op eventuele gezondheidsrisico's en lichamelijke afwijkingen. Om deze in beeld te kunnen brengen voert de keuringsarts een lichamelijk onderzoek uit. Hierbij wordt uw bloeddruk, lengte en gewicht gemeten. Daarnaast wordt uw urine onderzocht en controleren we uw oren en ogen.
Wanneer u na de medische keuring wordt goedgekeurd krijgt u meteen het Seafarer Medical Certificate mee.

Benodigdheden medische zeevaartkeuring

• monsterboekje, vaccinatieboekje en/of groen offshore veiligheidsboekje
• ingevuld keuringsformulier, download dit formulier hier (Engelse versie)
• urine, meenemen in schoon afsluitbaar potje
• paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs
• eventuele medicijnen
• bril of lenzen (inclusief lenzenvloeistof) en reservebril
• als er vaccinaties nodig zijn dan vooraf melden en het vaccinatiepaspoort inscannen en per mail zenden aan info@hyperbaarcentrum.nl

Geldigheidsduur

De geldigheidsduur van de zeevaartkeuring bedraagt 2 jaar.

Groot vaarbewijs:
50 tot 65 jaar: elke 5 jaar
65 jaar en ouder: jaarlijks

Rijnpatent:
50 tot 65 jaar: elke 5 jaar
65 jaar en ouder: jaarlijks

Dienstboekje:
65 jaar en ouder: jaarlijks

Klein vaarbewijs:
65 jaar en ouder: elke 3 jaar

Kosten

Zeevaartkeuring
- Zeevarende met wachtfunctie: € 150,- incl. btw (€ 123,97 excl.)
- Zeevarende zonder wachtfunctie: € 115,- incl. btw (€ 95,04 excl.)
- Leerling Zeevaartschool, eerste keuring: € 100,- incl. btw (€ 82,64 excl.).

Dit bedrag dient direct na de keuring per pin te worden voldaan.

Medische keuring voor een groot vaarbewijs, Rijnpatent en dienstboekje  
€ 135,- incl. btw (€ 111,57 excl.)

Medische keuring voor een klein vaarbewijs  
€ 100,- incl. btw (€ 82,64 excl.)

Aanmelden

U kunt zich telefonisch aanmelden via: 0113-234290 of per email via: info@hyperbaarcentrum.nl

Offshore keuring NOGEPA

Delta Medicine B.V. verzorgt in samenwerking met MCHZ offshore keuringen (NOGEPA).
NOGEPA staat voor de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie. NOGEPA streeft naar optimale medische zorg voor de mensen die op offshore mijnbouwinstallaties werken. Afhankelijk van bijvoorbeeld de weersomstandigheden, het tijdstip op de dag of de afstand tussen de offshore installatie en het vasteland kan het enige tijd duren voordat iemand die offshore werkt geëvacueerd kan worden naar een ziekenhuis aan land. Daarom is een geldige medische keuring voor offshore werken vereist.
De accreditatie van de keuringsarts van Delta Medicine B.V. kunt u vinden op de website van NOGEPA.

NOGEPA logo

Keuring

Tijdens de keuring wordt u onderzocht op eventuele gezondheidsrisico's en lichamelijke afwijkingen. Om deze in beeld te kunnen brengen wordt uw vragenlijst besproken en voert de keuringsarts een lichamelijk onderzoek uit. Hierbij wordt uw bloeddruk, lengte en gewicht gemeten. Daarnaast wordt uw urine onderzocht en controleren we de functie van uw ogen en uw oren. Wordt u voor de eerste keer gekeurd dan maken wij ook een hartfilmpje in rust. (niet in de basis prijs inbegrepen) Eventueel ter bepaling aan de arts worden nog nadere onderzoeken uitgevoerd zoals longfunctie en bloedonderzoek, die niet in de basisprijs zijn begrepen.

Keuringen naar functie

• basiskeuring
• kraandrijver - uitgebreide visus test
• emergengy response team (ERT) - met spirometrie, ECG en inspannings ECG.

Benodigdheden NOGEPA keuring

• identiteitsbewijs
• ingevuld keuringsformulier, download dit formulier hier
• urine in schoon afsluitbaar potje
• eventuele medicijnen
• bril of lenzen (inclusief lenzenvloeistof) en reservebril
• Nogepa groene paspoort (personal safety logboek)

Geldigheidsduur

De medische offshore NOGEPA keuring is twee jaar geldig.

Kosten

Basis Offshore keuring 
€ 140,- incl. btw (€ 115,70 excl.)

Uitgebreide Offshore keuring voor Emergency Response Team duties  
€ 300,- incl. btw (€ 247,93 excl.)

Aanmelden

U kunt zich telefonisch aanmelden via: 0113-234290 of per email via: info@hyperbaarcentrum.nl

Beroepsduikkeuring

Delta Medicine B.V. verzorgt in samenwerking met MCHZ beroepsduikkeuringen.
Beroepsduikers en overdrukwerkers zijn verplicht zich ieder jaar medisch te laten keuren. Deze medische keuringen zijn noodzakelijk gezien de extra gezondheidsrisico's die bestaan bij het werken onder overdruk.

Keuring

Tijdens de keuring wordt u onderzocht op eventuele gezondheidsrisico's en lichamelijke afwijkingen. Om deze in beeld te kunnen brengen voert de keuringsarts een lichamelijk onderzoek uit. Hierbij wordt uw bloeddruk, lengte en gewicht gemeten. Daarnaast wordt uw urine onderzocht en controleren we uw oren, ogen en longfunctie. Ook wordt er een ecg (elektrocardiogram) gemaakt en moet u een inspanningstest uitvoeren.

Keuringen naar functie – categorie A,B,C,D

Beroepsduikers moeten volgens de arbeidsomstandighedenwet jaarlijks worden gekeurd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

• basis inkeuring - uitgebreid
• herkeuring

Benodigdheden beroepsduikkeuring

• divers logboek IMCA
• ingevuld keuringsformulier, download dit formulier hier
• urine, meenemen in schoon afsluitbaar potje
• identiteitsbewijs / rijbewijs
• eventuele medicijnen
• bril of lenzen (inclusief lenzenvloeistof) en reservebril
• sportbroek en sportschoenen
• handdoek en douchespullen

Geldigheidsduur

De geldigheidsduur van de beroepsduikkeuring bedraagt 1 jaar.

Kosten

Basis inkeuring 
€ 460,- incl. btw (€ 380,17 excl.) inbegrepen zijn X-thorax en bloedonderzoek

Herkeuring
€ 300,- incl. btw (€ 247,93 excl.) niet inbegrepen zijn kosten van een eventueel bloedonderzoek € 30,-

Aanmelden

U kunt zich telefonish aanmelden via: 0113-234290 of per e-mail via: info@hyperbaarcentrum.nl

Sportduikkeuring

Delta Medicine B.V. verzorgt in samenwerking met MCHZ sportduikkeuringen. De risico’s bij het sportduiken verschillen nauwelijks van de beroepsduikers, daarom hebben veel duikbonden de keuring verplicht gesteld. Delta Medicine is SCAS gecertificeerd. De keuring wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van de Duikgeneeskunde (NVD).

Keuring

Tijdens de basiskeuring wordt u onderzocht op eventuele gezondheidsrisico's en lichamelijke afwijkingen. Om deze in beeld te kunnen brengen voert de keuringsarts een lichamelijk onderzoek uit. Hierbij wordt uw bloeddruk, lengte en gewicht gemeten. Daarnaast wordt uw urine onderzocht en controleren we uw oorfunctie, oogfunctie en longfunctie. De keuring van de Techduiker wordt uitgebreid met een ECG (elektrocardiogram) en een inspanningstest.

Keuring naar functie

 • basiskeuring
 • techduikkeuring
 • second opinion onderzoek

Benodigdheden sportduikkeuring

 • logboek meenemen
 • ingevuld keuringsformulier, download het formulier hier
 • urine, meenemen in schoon afsluitbaar potje
 • eventuele medicijnen
 • bril of lenzen (inclusief lenzenvloeistof) en reservebril
 • verzekeringspas, indentiteitsbewijs/rijbewijs meenemen
 • sportbroek en sportschoenen (alleen voor Techduikers)
 • handdoek en douchespullen (alleen voor Techduikers)

Geldigheidsduur

De geldende termijnen voor de sportduikkeuring: geldigheidsduur 3 jaar (tot een leeftijd van 40 jaar) geldigheidsduur 2 jaar (leeftijd van 40-50 jaar) geldigheidsduur 1 jaar (boven 50).

Second Opinion

Voor ingewikkelde medische vraagstukken kunt u terecht in ons centrum voor een second opinion: € 160 per uur.

Behandeling

Voor behandeling van duikersziekte of decompressieziekte kunt u terecht bij MCHZ. Duikersziekten worden behandeld in de 12 persoons hyperbare behandelkamer van MCHZ.

Kosten

Basiskeuring 
€ 100,- incl. btw (€ 82,64 excl.) niet inbegrepen zijn kosten van een eventueel bloedonderzoek € 30,-

Dit bedrag dient direct na de keuring per pin te worden voldaan.

Techduikkeuring 
€ 260,- incl. btw (€ 214,88 excl.) niet inbegrepen zijn kosten van een eventueel bloedonderzoek € 30,-

Second Opinion 
€ 160,-  per uur

Aanmelden

U kunt zich telefonisch aanmelden via: 0113-234290 of per email via: info@hyperbaarcentrum.nl

© Bubblevision

Advisering Veilig Werken - Ondergronds Bouwen onder Overdruk en Offshore projecten

De duikerarts adviseert samen met een hoger veiligheidskundige de risico’s in het project. De Task Risk Analysis, een beperkt onderzoek, wordt op verzoek van de klant uitgevoerd.

Besloten Ruimten

Er is specialistische kennis aanwezig over de arbeidsomstandigheden bij arbeid in besloten ruimten en bij arbeid onder overdruk. Deze situaties doen zich voor in caissons, tunnelboormachines en decompressietanks.

Begeleiding van Projecten

Er bestaat uitgebreide documentatie over de ervaring met het begeleiden van projecten onder overdruk. Zowel belasting als belastbaarheid van werknemers worden systematisch beoordeeld en in een database opgeslagen. Per project worden adviezen gegeven betreffende gezondheid en veiligheid in relatie tot de arbeidsomstandigheden. Bij deze adviezen wordt rekening gehouden met de van kracht zijnde wetgeving. In geval van afwijkingen buiten het kader van de Arbowet wordt overleg met de Arbeidsinspectie voorgesteld.

Overdruk Voorzieningen (gaspakken)

Er is uitgebreide ervaring met de problematiek van ademluchtvoorzieningen met geringe overdruk. Per project worden adviezen gegeven over gezondheid en veiligheid in relatie tot de arbeidsomstandigheden. In deze adviezen wordt rekening gehouden met de van kracht zijnde wetgeving. Het beoordelen van ademluchtkwaliteit in gaspakken vereist een bijzondere analyse.

Ongevals Analyse

Er is ruimschoots ervaring met ongevalsanalyse voor duikongevallen. Deze ervaring bestaat uit contacten met en advisering van TNO Mens en Arbeid in Soesterberg, de Ongevallenraad, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de CRI. Op verzoek wordt een risicobeschouwing met literatuuronderzoek uitgevoerd.

Lees verder over onderwijs

 

Onderwijs

Delta Medicine B.V. verzorgt samen met MCHZ de bijscholing van EHBO artsen, chirurgen, arts-assistenten, co-assistenten en van EHBO-verpleegkundigen op het gebied van duikgeneeskunde en hyperbare zuurstoftherapie.

bannerimage

Contact Informatie

0113-234290
E-mail: info@hyperbaarcentrum.nl

Bezoekadres

ADRZ locatie Goes (route 03)
's-Gravenpolderseweg 114
4462 RA Goes

Postadres

MCHZ
Postbus 50
4460 AB Goes

Contact