bannerimage

Contact Informatie

0113-234290
E-mail: info@hyperbaarcentrum.nl

Bezoekadres

ADRZ locatie Goes (route 03)
's-Gravenpolderseweg 114
4462 RA Goes

Postadres

MCHZ
Postbus 50
4460 AB Goes

Contact

Advisering Veilig Werken - Ondergronds Bouwen onder Overdruk en Offshore projecten

De duikerarts adviseert samen met een hoger veiligheidskundige de risico’s in het project. De Task Risk Analysis, een beperkt onderzoek, wordt op verzoek van de klant uitgevoerd.

Besloten Ruimten

Er is specialistische kennis aanwezig over de arbeidsomstandigheden bij arbeid in besloten ruimten en bij arbeid onder overdruk. Deze situaties doen zich voor in caissons, tunnelboormachines en decompressietanks.

Begeleiding van Projecten

Er bestaat uitgebreide documentatie over de ervaring met het begeleiden van projecten onder overdruk. Zowel belasting als belastbaarheid van werknemers worden systematisch beoordeeld en in een database opgeslagen. Per project worden adviezen gegeven betreffende gezondheid en veiligheid in relatie tot de arbeidsomstandigheden. Bij deze adviezen wordt rekening gehouden met de van kracht zijnde wetgeving. In geval van afwijkingen buiten het kader van de Arbowet wordt overleg met de Arbeidsinspectie voorgesteld.

Overdruk Voorzieningen (gaspakken)

Er is uitgebreide ervaring met de problematiek van ademluchtvoorzieningen met geringe overdruk. Per project worden adviezen gegeven over gezondheid en veiligheid in relatie tot de arbeidsomstandigheden. In deze adviezen wordt rekening gehouden met de van kracht zijnde wetgeving. Het beoordelen van ademluchtkwaliteit in gaspakken vereist een bijzondere analyse.

Ongevals Analyse

Er is ruimschoots ervaring met ongevalsanalyse voor duikongevallen. Deze ervaring bestaat uit contacten met en advisering van TNO Mens en Arbeid in Soesterberg, de Ongevallenraad, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de CRI. Op verzoek wordt een risicobeschouwing met literatuuronderzoek uitgevoerd.

Lees verder over onderwijs

 

bannerimage

Contact Informatie

0113-234290
E-mail: info@hyperbaarcentrum.nl

Bezoekadres

ADRZ locatie Goes (route 03)
's-Gravenpolderseweg 114
4462 RA Goes

Postadres

MCHZ
Postbus 50
4460 AB Goes

Contact