bannerimage

Contact Informatie

0113-234290
E-mail: info@hyperbaarcentrum.nl

Bezoekadres

ADRZ locatie Goes (route 03)
's-Gravenpolderseweg 114
4462 RA Goes

Postadres

MCHZ
Postbus 50
4460 AB Goes

Contact

Zorgcarrousel

In MCHZ worden patiënten behandeld met zuurstof onder overdruk. MCHZ is opgezet in de vorm van een Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC).
Of een patiënt in aanmerking komt voor behandeling met hyperbare zuurstoftherapie, wordt vastgesteld aan de hand van de door het College van Zorgverzekeraars (CVZ) erkende indicaties (verzekerde zorg). 

MCHZ werkt volgens het principe van de zorgcarrousel, een multidisciplinair zorgprogramma door gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen, waarbij behandeling en preventie centraal staan.
Daarnaast is MCHZ een kennis- en onderzoekscentrum voor hyperbare zuurstoftherapie. Patiëntenverenigingen worden betrokken bij de resultaten van (onderzoeks)activiteiten.
In MCHZ bevinden zich alle disciplines bij elkaar en onder één dak. Een indicatie voor hyperbare zuurstoftherapie wordt gewogen aan de hand van de geaccepteerde indicaties van het CVZ. Het zorgplan van de patiënt staat centraal. Meerdere disciplines participeren in de aangeboden zorg.

Er ontstaat logistieke winst voor de patiënt door consulten te combineren. 
Naast medisch specialisten maken ook andere professionals deel uit van het interventieteam. Verder zijn er gespecialiseerde diabetesverpleegkundigen, leefstijlconsulenten, podotherapeuten, optometristen en ook andere disciplines op afroep beschikbaar.

Het is vanzelfsprekend dat MCHZ ook aansluit op de eerstelijnszorg. De zorgcarrousel legt een structurele basis voor de kwaliteit van de behandeling met hyperbare zuurstoftherapie.

Personeel en Organisatie

Het zorgteam van MCHZ bestaat uit de arts hyperbare geneeskunde, zijn plaatsvervanger, een operator/safetymanager en verpleegkundigen/assistenten hyperbare geneeskunde.
In nauwe samenwerking met de verwijzende medisch specialisten worden zo nodig gecertificeerde wondverpleegkundigen ingezet.
De Stichting Medisch Centrum Hyperbare Zuurstoftherapie is opgericht op 10 juni 2011 en levert tweedelijnsgezondheidszorg op het gebied van hyperbare zuurstoftherapie.

De Raad van Bestuur van de Stichting wordt gevormd door drs. T.P. van Rees Vellinga, medisch directeur en M.A.M. van Tol, algemeen directeur.
De Raad van Toezicht van de Stichting bestaat uit bestuursleden: drs. R. Wolbers en dhr. J. Zwartepoorte. 

Samenwerking met ADRZ

MCHZ werkt via het principe van de zorgcaroussel nauw samen met de verwijzende medisch specialisten van onder meer het Admiraal De Ruijter Ziekenhuis.
Sinds 22 maart 2012 heeft MCHZ een 24 uurs-beschikbaarheidsdienst voor de behandeling van duikongevallen (melding via 112) na opvang van het duikslachtoffer via de SEH van ADRZ.
ADRZ biedt Spoedeisende Hulp (SEH) trauma level 2, heeft een Acute Opname Afdeling (AOA) en een Intensive Care (IC) level 2, alle afdelingen op loopafstand van MCHZ.
Er is naar MCHZ een directe toegang vanaf het helikopterveld (51º 29' 7" N en 3º 54' 29" O).

ADRZ logo

Toelating Zorgverzekering

Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft de WTZi aanvraag van MCHZ op 20 juli 2011 positief beoordeeld en een toelating ZVW afgegeven. Daarmee is MCHZ sinds 1 september 2011 een officieel Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC).

Contracten met zorgverzekeraars zijn afgesloten voor de financiële vergoeding van de verrichtingen.

Certificering en Protocollen

MCHZ treft alle maatregelen om risico's te beheersen en heeft daartoe een werkplan en een calamiteitenplan opgesteld.

Het werkplan is onderverdeeld in een aantal protocollen. De van kracht zijnde wetgeving en de aanbevelingen van de Undersea Hyperbaric Medical Society zijn leidend in dit opzicht.
Het werkplan wordt uiteindelijk getoetst door een certificerende instantie.

Certificering is aangevraagd bij de UHMS in verband met het vastleggen van werkwijzen en het uitwisselbaar zijn van onderzoekgegevens.

MCHZ gebruikt daar waar relevant bestaande protocollen zoals in het ziekenhuis functioneren. MCHZ heeft zich verzekerd van de back-up van enkele internationale artsen hyperbare geneeskunde om in geval van specifieke problemen als adviseur op te treden.

MCHZ is op 15 augustus 2013 gecertificeerd volgens het ZKN keurmerk. Daarmee voldoet MCHZ aan de strikte criteria op het gebied van patiëntenzorg en bedrijfsvoering. Onderdeel van het ZKN keurmerk is het hebben van een goed functionerend Veiligheids Management Systeem (VMS). Volgens de auditor heeft de organisatie een actieve instelling ten aanzien van het veilig kunnen leveren van zorg en de benoemde kwaliteitsaspecten als gastvrijheid en juistheid van zorg. Met het keurmerk onderstreept MCHZ dat zij staat voor kwaliteit en patiëntveiligheid. 

Meer lezen over zkn

Onderzoek

MCHZ is ook een kenniscentrum, dat zich richt op innovatie, het ontwikkelen van nieuwe onderzoekslijnen en het ondersteunen van nationale en internationale trials.

Er wordt geparticipeerd in klinisch wetenschappelijk onderzoek, opgezet volgens de richtlijnen van Good Clinical Practice in nauwe samenwerking met het AMC in Amsterdam. Er wordt momenteel een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd in het AMC en bij de Koninklijke Marine naar de relatie tussen vetzucht en bellen in de bloedbaan, meer fundamenteel de relatie tussen bloedlipiden en bellen in de bloedbaan.

Bellen in de bloedbaan kunnen worden aangetoond met Doppler Ultrasound detectie. Opzet en uitvoering van deze technieken behoren tot de standaard procedures. Diverse internationale publicaties zijn in Pubmed te raadplegen. Daarnaast is onderzoek betreffende uiteenlopende onderwerpen naar arbeidsomstandigheden onder overdruk beschikbaar. 
 
MCHZ betrekt een aantal partners bij de onderzoekprojecten. Er wordt nauw samengewerkt met de collega-specialisten van de vakgroepen chirurgie, interne geneeskunde, stralingsgeneeskunde, KNO, dermatologie en aanpalende disciplines van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis.

De opgedane kennis wordt in nauwe samenwerking met MCHZ ondergebracht in het kenniscentrum. Het kenniscentrum verzamelt en onderhoudt contacten met universitaire instituten, waaronder het AMC. Met geaccrediteerde bijscholing in de duikgeneeskunde en de hyperbare zuurstoftherapie worden eerste- en tweedelijnszorg professioneel ondersteund. Daarnaast worden symposia en besprekingen van casuïstiek georganiseerd.

AMC logo

 

Specialisaties T.P. van Rees Vellinga MD, arts Hyperbare Geneeskunde

Professionele ontwikkeling:
2017 3rd International Conference on Hyperbaric Oxygen Therapy and the Brian, Eilat, Israel.
2015 2th International Conference on Hyperbaric Oxygen Therapy and the Brian, Israeli Society for Hyperbaric Medicine, Deadsea, Israel.
2012 9th ECHM Consensus Conference, Belgrado.
2012 Palm Beach Florida. USA, DAN, The Science of Wound Care, Diving & Hyperbaric Medicine.
2010 Nix Medical Center San Antonio, Texas, USA.
2009 Nix Medical Center San Antonio, Texas, USA.
2008 Defence Research Development Canada, DRDC, Toronto.
2007 Defence Research Development Canada, DRDC, Toronto.
2006 NTNU University, Trondheim, Norway - Doppler Ultrasound for bubble detection.
2005 Scott Haldane Seychellen - Decompression Theory and models.
2000 University of Aberdeen - Saturation treatment, chamber operations.
1992 UHMS Multi Chamber Operations, Key Largo, Florida, USA.

Docent:
Cursusleider/docent: Post Academisch Onderwijs onder auspiciën National Duik Centrum Delft NDC 2003 - heden. 

Vereniging:
Voorzitter: Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde 2008 - 2016.
Bestuurslid: Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde 2016 - 2017.
Lid: Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde 1990 - heden.
Lid: Nederlandse Vereniging voor Hyperbare Geneeskunde 2012 - heden.
Lid: Undersea and hyperbaric Medical Society (UHMS): 1989 - heden.
Lid: European Underwater Baromedical Society Congress 1988 - 2009.

Wetenschappelijke publicaties:
Nijk P.D., van Rees Vellinga T.P., van Lieshout J.M., Gaakeer M.I. Diving accident-induced arterial gas embolism [Arteriële gas embolieën na een duikongeval]. Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;36:27-32.

Smithuis J.W., Gips E., van Rees Vellinga T.P., Gakeer M.I. Diving Accidents: a cohort study from the Netherlands. Int J Emerg Med. 2016;9:14.

Poole S., van Rees Vellinga T.P., Vermeulen J. Treatment Crush Injuries with Hyperbic Oxygen therapy. Nederlands Tijdschrift voor Heelkunde.  2014;23: 42-43.

Van Rees Vellinga T.P., Van Ooij P.J.A.M., Van Dijk F.J.H. Severe spinal cord decompression illness after an eventful North Sea dive, Undersea Hyperbaric Medicine, 2013,40;2,115-120.

Schellart N.A.,Van Rees Vellinga T.P., van Hulst R.A. Body fat does not affect venous bubble formation after air dives of moderate severity: theory and experiment. J Appl Physiol. 2013; 114:602-610.

Schellart N.A., Van Rees Vellinga T.P., Van Dijk F.J., Sterk W. Doppler bubble grades after diving and relevance of body fat. Aviation, Space, and Environmental Medicine, 2012.

Van Rees Vellinga T.P., Sterk W., Van Dijk F.J.H. Effectiveness of a health surveillance program in caisson saturation diving in a tunnel boring machine: a microbiological survey. Undersea Hyperbaric medicine 2010,37;6,433:446.

Van Rees Vellinga T.P., Sterk W., Van der Beek A.J., Verhoeven A.C., Van Dijk F.J.H. Decompression stress measured by Doppler Ultrasound in deep tunneling compressed air work with breathing: Bounce dive technique compared to saturation excursion technique. Undersea Hyperbaric medicine 2008, 35;6,407:416.

Putten van der G.J.G.M., Van Rees Vellinga T.P., Arbo-aspecten bij werken onder overdruk. In duikgeneeskunde theorie en praktijk. Elsevier Doetinchem 2006; 11-12.

Van Rees Vellinga T.P., Putten van der G.J.G.M. Inleiding caissongeneeskunde. In duikgeneeskunde theorie en praktijk. Elsevier Doetinchem 2006; 5-8.

Van Rees Vellinga T.P., Verhoeven A.C., van Dijk F.J.H., Sterk W. Health and efficiency in trimix versus air breathing in compressed air workers. Undersea Hyperbaric Medicine 2006,33;6,9:17.

Le Pechon J.C., Sterk W., Van Rees Vellinga T.P., Saturation diving for tunnelling operations, Procedings of AITES-ITA 2001 World Tunnel Congress, Milan, Italy 10-13 June: 285-292, 2001.

Sterk W., Van Rees Vellinga T.P., Decompression tables for the Western Scheldt Tunnelling project. Undersea Hyper Med 2000; 27 (suppl): 20-21.

Van Rees Vellinga T.P., Sterk W., Le Pechon J.C. Decompression Techniques in the Western Scheldt Tunnelling Project. Proceedings EUBS 2000; 1: 85-88.

Van Rees Vellinga T.P., Geeraedts L.M.G. In Decompressieziekte, het ontstaan van stikstofbellen, Squeeze Stichting Scott Haldane, 1988; 1:52-56 ISBN 90 9002543 X.

Van Rees Vellinga T.P., Adjuvante behandeling van decompressieziekte door farmacologische beïnvloeding van bloedplaatjes, doctoraal scriptie VU Amsterdam 1986;1: 1-35.

bannerimage

Contact Informatie

0113-234290
E-mail: info@hyperbaarcentrum.nl

Bezoekadres

ADRZ locatie Goes (route 03)
's-Gravenpolderseweg 114
4462 RA Goes

Postadres

MCHZ
Postbus 50
4460 AB Goes

Contact