bannerimage

Contact Informatie

0113-234290
E-mail: info@hyperbaarcentrum.nl

Bezoekadres

ADRZ locatie Goes (route 03)
's-Gravenpolderseweg 114
4462 RA Goes

Postadres

MCHZ
Postbus 50
4460 AB Goes

Contact

Onderzoek

MCHZ is ook een kenniscentrum, dat zich richt op innovatie, het ontwikkelen van nieuwe onderzoekslijnen en het ondersteunen van nationale en internationale trials.

Er wordt geparticipeerd in klinisch wetenschappelijk onderzoek, opgezet volgens de richtlijnen van Good Clinical Practice in nauwe samenwerking met het AMC in Amsterdam. Er wordt momenteel een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd in het AMC en bij de Koninklijke Marine naar de relatie tussen vetzucht en bellen in de bloedbaan, meer fundamenteel de relatie tussen bloedlipiden en bellen in de bloedbaan.

Bellen in de bloedbaan kunnen worden aangetoond met Doppler Ultrasound detectie. Opzet en uitvoering van deze technieken behoren tot de standaard procedures. Diverse internationale publicaties zijn in Pubmed te raadplegen. Daarnaast is onderzoek betreffende uiteenlopende onderwerpen naar arbeidsomstandigheden onder overdruk beschikbaar. 
 
MCHZ betrekt een aantal partners bij de onderzoekprojecten. Er wordt nauw samengewerkt met de collega-specialisten van de vakgroepen chirurgie, interne geneeskunde, stralingsgeneeskunde, KNO, dermatologie en aanpalende disciplines van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis.

De opgedane kennis wordt in nauwe samenwerking met MCHZ ondergebracht in het kenniscentrum. Het kenniscentrum verzamelt en onderhoudt contacten met universitaire instituten, waaronder het AMC. Met geaccrediteerde bijscholing in de duikgeneeskunde en de hyperbare zuurstoftherapie worden eerste- en tweedelijnszorg professioneel ondersteund. Daarnaast worden symposia en besprekingen van casuïstiek georganiseerd.

AMC logo

 

bannerimage

Contact Informatie

0113-234290
E-mail: info@hyperbaarcentrum.nl

Bezoekadres

ADRZ locatie Goes (route 03)
's-Gravenpolderseweg 114
4462 RA Goes

Postadres

MCHZ
Postbus 50
4460 AB Goes

Contact