bannerimage

Contact Informatie

0113-234290
E-mail: info@hyperbaarcentrum.nl

Bezoekadres

ADRZ locatie Goes (route 03)
's-Gravenpolderseweg 114
4462 RA Goes

Postadres

MCHZ
Postbus 50
4460 AB Goes

Contact

Nieuws

Nieuw privacy beleid

24 mei 2018

MCHZ Facilitair BV gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. MCHZ Facilitair BV deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. MCHZ Facilitair BV bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. MCHZ Facilitair BV houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. MCHZ Facilitair BV vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. MCHZ Facilitair BV informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. MCHZ Facilitair BV informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. MCHZ Facilitair BV informeert patiënten indien MCHZ Facilitair BV bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten. 

bannerimage

Contact Informatie

0113-234290
E-mail: info@hyperbaarcentrum.nl

Bezoekadres

ADRZ locatie Goes (route 03)
's-Gravenpolderseweg 114
4462 RA Goes

Postadres

MCHZ
Postbus 50
4460 AB Goes

Contact