bannerimage

Contact Informatie

0113-234290
E-mail: info@hyperbaarcentrum.nl

Bezoekadres

ADRZ locatie Goes (route 03)
's-Gravenpolderseweg 114
4462 RA Goes

Postadres

MCHZ
Postbus 50
4460 AB Goes

Contact

Voor de behandeling

Voordat met de behandeling kan worden begonnen, vindt eerst een intakegesprek plaats. Tijdens de intake wordt een vragenlijst met u doorgenomen en vindt er lichamelijk onderzoek plaats. In sommige gevallen vindt een zuurstofmeting door de huid plaats, een zogenaamde transcutane zuurstofmeting.
Neem bij het eerste bezoek uw medicijnen mee, uw zorgpas, uw identiteitspapieren en uw eventuele verwijsbrief.

Oren klaren

U gaat oefenen met het 'klaren van de oren'. Bij het 'op druk gaan' is het mogelijk dat u druk voelt op uw oren. Deze druk voelt u ook tijdens het opstijgen en landen van een vliegtuig, tijdens het rijden in de bergen of in een lange tunnel. In de hyperbare behandelkamer ontstaat dit gevoel, doordat de druk aan de buitenkant van het trommelvlies hoger is dan aan de binnenkant. Dit drukgevoel op de oren kunt u proberen te verhelpen door kauwen, slikken, gapen of klaren. Klaren betekent dat u de neus dicht knijpt en probeert te persen, terwijl u de mond gesloten houdt. Wacht u hiermee niet totdat u pijn in uw oren krijgt, maar begin al als u een lichte druk voelt of als het gehoor minder wordt. De assistent in de hyperbare behandelkamer begeleidt u hierbij.

Speciale kleding

Voor aanvang van de behandeling kleedt u zich om in katoenen kleding, die door ons wordt verstrekt (broek en hesje). Uw ondergoed houdt u gewoon aan. Uw persoonlijke bezittingen legt u tijdens de behandeling in een afsluitbaar kastje. De sleutel van dit kastje houdt u tijdens de zitting bij u. U mag geen spullen in de zakken van de katoenen kleding mee naar binnen nemen. Eventuele wonden blijven gewoon verbonden. Tijdens de behandeling kunt u lezen of puzzelen. 
Ook kunt u via een koptelefoon naar muziek luisteren.

Regels voor uw veiligheid

Voor uw veiligheid hebben wij regels opgesteld, waaraan u zich moet houden. U krijgt zuurstof toegediend en dat vraagt van u en van onze medewerkers om strikte naleving van de volgende regels. 

Het is verboden de volgende voorwerpen mee naar binnen te nemen in de behandelkamer:

  • lucifers
  • aanstekers
  • vulpennen
  • spuitbusjes
  • make-up
  • haarlak
  • crèmes
  • elektrische apparaten
  • horloges (duikhorloges mogen wel)

Bij twijfel vraagt u het aan één van onze assistenten. Het is van belang dat de hyperbare behandelkamer schoon blijft. Daarom mag u niet uw schoenen aan laten. U krijgt van ons sokken aangeboden of u houdt gewoon uw eigen sokken aan.

Behandeltijden

De behandelingen zijn van maandag t/m vrijdag, in het weekend hoeft u niet te komen.
Normaal gesproken wordt u eenmaal per dag behandeld. Er zijn doorgaans 2 behandelsessies per dag, één sessie in de ochtend en één in de middag. U dient minimaal 30 minuten voor aanvang van de behandeling aanwezig te zijn.

Locatie

Het Medisch Centrum Hyperbare Zuurstoftherapie (MCHZ) vindt u in het souterrain van het ziekenhuis. U neemt de hoofdingang van het ziekenhuis en volgt dan route 03 naar MCHZ. U loopt rechtdoor tot u voor de röntgenafdeling staat. Daar neemt u de lift naar het souterrain (-1). Uit de lift direct naar rechts afslaan en de schuifdeur passeren.
U loopt dan de gang in naar MCHZ. U meldt zich bij de balie en neemt vervolgens plaats in de wachtruimte. 

Tijdens de behandeling

Tijdens de behandeling is de assistent bij u in de hyperbare behandelkamer aanwezig. De behandeling wordt uitgevoerd door de operator, die buiten de hyperbare behandelkamer via het bedieningspaneel de behandeling coördineert. Door middel van camera’s houdt de operator een oogje in het zeil. Via een geluidsverbinding (knopje boven uw hoofd) kunt u met de operator praten als dat nodig is. Zonodig geeft de operator via de luidsprekers aan u of aan de assistent instructies. Mocht het nodig zijn dan kunt u via een sluis de hyperbare behandelkamer verlaten.

Het verloop van de behandeling

Als alle patiënten hebben plaatsgenomen gaat de deur dicht en wordt de luchtdruk in de kamer verhoogd naar 2½ atmosfeer, wat te vergelijken is met een duik naar 15 meter diepte. Tijdens het op druk brengen zal de temperatuur in de behandelkamer iets stijgen. Dit op druk brengen duurt ongeveer 15 minuten. Als er een druk van 2 ½ atmosfeer bereikt is, zet u een masker op.
Via dit masker, dat sluit over uw neus en mond, gaat u 100% zuurstof inademen. Het masker houdt u tijdens de zuurstof-fase op. Op aanwijzing van de assistent mag u een aantal keren het masker even afzetten. U kunt dan een beetje water drinken. Een andere mogelijkheid is een zogenaamde “hood”. Dit is een voorziening, die u als geheel over uw hoofd plaatst. De totale duur van de behandeling is anderhalf uur.

Als u tijdens de behandeling met hyperbare zuurstof last heeft van tintelende vingers of tenen, wazig zien, transpireren, misselijkheid of trekkingen rond de mond, waarschuwt u het personeel en zet u het masker af.

Mocht u tijdens de behandeling toch nog naar het toilet willen, dan meldt u dit aan de assistent. In de sluis is een klein toilet opgesteld.

Na de behandeling

Na de behandeling verlaat u de hyperbare behandelkamer. U haalt uw persoonlijke bezittingen op uit het kastje en kleedt zich om in de kleedkamer. Na afloop van de behandeling staat er water, koffie of thee klaar voor u.

Vervoerskosten

Voor de declaratie van uw vervoerskosten kunt u van onze medewerkers een overzicht krijgen van het aantal keren dat u bent behandeld.
Uw verzekeringsmaatschappij bepaalt of u in aanmerking komt voor vergoeding van de door u gemaakte kosten.

bannerimage

Contact Informatie

0113-234290
E-mail: info@hyperbaarcentrum.nl

Bezoekadres

ADRZ locatie Goes (route 03)
's-Gravenpolderseweg 114
4462 RA Goes

Postadres

MCHZ
Postbus 50
4460 AB Goes

Contact