bannerimage

Contact Informatie

0113-234290
E-mail: info@hyperbaarcentrum.nl

Bezoekadres

ADRZ locatie Goes (route 03)
's-Gravenpolderseweg 114
4462 RA Goes

Postadres

MCHZ
Postbus 50
4460 AB Goes

Contact

Zelfstandig Behandelcentrum

MCHZ is een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) in het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) locatie Goes.

MCHZ is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van chronische wonden veroorzaakt door diabetes mellitus, bestraling en bepaalde infecties. Behandeling met hyperbare zuurstof komt hiervoor in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar.

MCHZ werkt volgens het principe van de zorgcarrousel, een multidisciplinair zorgprogramma door gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen, waarbij preventie en behandeling centraal staan.
MCHZ voorziet in een compleet zorgplan en werkt nauw samen met zorgverleners en zorginstellingen. Hyperbare zuurstoftherapie wordt toegepast voor indicaties die zijn geaccepteerd door het College van Zorgverzekeraars (verzekerde zorg).

Naast het samenwerkingsverband met het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis is er ook een samenwerkingsverband met het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam, de bakermat van de hyperbare zuurstoftherapie.

Behandeling Hyperbare Zuurstoftherapie

Bij een behandeling met hyperbare zuurstof ademt de patiënt 100% zuurstof in via een masker bij een druk, die hoger is dan de normale omgevingsdruk.
Dit gebeurt in de hyperbare behandelkamer, waar de luchtdruk wordt verhoogd met 1.5 bar gedurende een behandeling van ruim anderhalf uur.
Doordat de zuurstof onder druk wordt ingeademd, wordt ongeveer 12 keer meer zuurstof aan het lichaam aangeboden. Normaal gesproken bestaat de behandeling uit 30 tot 40 sessies.

Effecten Hyperbare Zuurstoftherapie

De effecten van hyperbare zuurstoftherapie zijn correctie van de hypoxie, vasoconstrictie (oedeemreductie), activatie van leucocyten, macrofagen en inductie van de angioneogenese.
De vasoconstrictie heeft geen invloed op de zuurstofaanvoer naar de weefsels vanwege een overmaat aan zuurstof. Daardoor kunnen de mitochondriën in de leukocyten voldoende ATP maken, zodat de kern zijn programma kan uitvoeren.
Activatie van de angioneogenese stimuleert de wondheling, zenuwregeneratie en spier- en botherstel.

Indicaties Hyperbare Zuurstoftherapie

In opdracht van het College van Zorgverzekeraars (CVZ) heeft TNO onderzoek uitgevoerd naar het medisch wetenschappelijk bewijs van de werking van hyperbare zuurstoftherapie.


Dit heeft geleid tot de volgende lijst met indicaties voor verzekerde zorg:

 • (osteo) radionecrose (ongeacht in welk gebied zich dit bevindt)
 • radiatiecystitis, proctitis en enteritis
 • diabetische ulcera
 • chronische therapierefractaire osteomyelitis
 • weke delen infecties, anaëroob of gemengd (uitsluitend ernstige, levenbedreigende infecties zoals gasgangreen of necrotiserende fasciitis)
 • crush letsels, andere acute traumatische ischemie met gecompromitteerde circulatie, compartimentsyndroom, replantatie extremiteiten, huid- en myocutane plastieken met gecompromitteerde circulatie
 • koolmonoxide intoxicatie in geval van: verlaagd bewustzijn bij opname, zwangerschap of klinische neurologische, cardiale, pulmonale of psychische symptomen
 • decompressieziekte, gasembolieën

Contra-Indicaties

 • spontane pneumothorax
 • recente chemotherapie (bleomycine, doxorubicin en adriamycine)
 • ernstige respiratoire ziekten
 • sterke verkoudheid
 • ernstige oorproblemen
 • hoge koorts (meer dan 39 graden)
 • extreme claustrofobie

Doorverwijzing Patiënt

Indien een patiënt in aanmerking komt voor hyperbare zuurstoftherapie, stuurt u een verwijsbrief of mail ter attentie van:

T.P. van Rees Vellinga MD, arts hyperbare geneeskunde

per mail: info@hyperbaarcentrum.nl
per post: Stichting MCHZ, Postbus 50, 4460 AB Goes

Er wordt voor de patiënt een afspraak gemaakt met de arts in het centrum voor hyperbare zuurstoftherapie.

Bij vragen over de indicatie overlegt u telefonisch met T.P. van Rees Vellinga MD, arts hyperbare geneeskunde, bereikbaar op 0113-234290 of op 06-48362323.

bannerimage

Contact Informatie

0113-234290
E-mail: info@hyperbaarcentrum.nl

Bezoekadres

ADRZ locatie Goes (route 03)
's-Gravenpolderseweg 114
4462 RA Goes

Postadres

MCHZ
Postbus 50
4460 AB Goes

Contact