bannerimage

Contact Informatie

0113-234290
E-mail: info@hyperbaarcentrum.nl

Bezoekadres

ADRZ locatie Goes (route 03)
's-Gravenpolderseweg 114
4462 RA Goes

Postadres

MCHZ
Postbus 50
4460 AB Goes

Contact

Zelfstandig Behandelcentrum

MCHZ is een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) in het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) locatie Goes.

MCHZ is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van chronische wonden veroorzaakt door diabetes mellitus, bestraling en bepaalde infecties. Behandeling met hyperbare zuurstof komt hiervoor in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar.

MCHZ werkt volgens het principe van de zorgcarrousel, een multidisciplinair zorgprogramma door gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen, waarbij preventie en behandeling centraal staan.
MCHZ voorziet in een compleet zorgplan en werkt nauw samen met zorgverleners en zorginstellingen. Hyperbare zuurstoftherapie wordt toegepast voor indicaties die zijn geaccepteerd door het College van Zorgverzekeraars (verzekerde zorg).

Naast het samenwerkingsverband met het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis is er ook een samenwerkingsverband met het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam, de bakermat van de hyperbare zuurstoftherapie.

bannerimage

Contact Informatie

0113-234290
E-mail: info@hyperbaarcentrum.nl

Bezoekadres

ADRZ locatie Goes (route 03)
's-Gravenpolderseweg 114
4462 RA Goes

Postadres

MCHZ
Postbus 50
4460 AB Goes

Contact