Tjeerd paneel

Acute ischemie na een trauma

Bij acute ischemie is sprake van een acute vermindering van de doorbloeding van een been of arm, zodanig dat dit binnen enkele uren tot dagen een bedreiging vormt voor het behoud van het been of een arm. Dit kan optreden na een trauma waarbij bloedvaten zijn beschadigd.

Acute ischemie na een trauma en Hyperbare Zuurstoftherapie

Als deze ischemie zich acuut voordoet, moet deze zo spoedig mogelijk behandeld worden met hyperbare zuurstoftherapie om het acute letsel te laten herstellen.

Aanmelden voor een intake?