Chronische botinfectie (osteomyelitis)

Osteomyelitis is een infectie van het bot of beenmerg, gewoonlijk veroorzaakt door een infectie uit omliggend weefsel of via de bloedbaan van elders uit het lichaam. Men spreekt van een therapie refractaire osteomyelitis indien deze chronisch is en persisteert ondanks ingezette standaardbehandelingen.

Chronische botinfecties gaan doorgaans gepaard met een verlaagde zuurstofspanningen. Door de behandeling met hyperbare zuurstoftherapie kan de zuurstofspanning teruggebracht worden naar normale of bovennormale niveaus. Dit heeft belangrijke gevolgen voor het zuurstofarm milieu van osteomyelische weefsels. Verder bestrijdt hyperbare zuurstoftherapie de infectie en ondersteunt de genezing. Ook wordt de werking van verschillende antibiotica versterkt.

Hyperbare zuurstoftherapie is bij deze indicatie geen monotherapie, maar een adjuvans in aanvulling op de standaardbehandeling zoals debridement en antibiotica. Behandeling en verwijzing zal daarom meestal in samenwerking verlopen met een multidisciplinair behandelteam.

Patiënten komen voor verwijzing in aanmerking wanneer er geen significante genezing optreedt, ondanks een optimale (standaard) behandeling en/óf indien de conditie dusdanig slecht is dat het principe van “stepped care” niet meer toepasbaar is.

Hoe werkt hyperbare zuurstoftherapie bij therapie refractaire osteomyelitis?

Bij een therapie refractaire osteomyelitis werkt hyperbare Zuurstoftherapie (HBOT) o.a. via volgende mechanismen:

Wilt u meer weten?

Meer informatie over Hyperbare Zuurstoftherapie kunt u vinden in de informatiefolder “Alles wat u weten wilt over Hyperbare Zuurstoftherapie”.

Bent u zich als patiënt nog aan het oriënteren of Hyperbare Zuurstoftherapie voor u een zinvolle behandeling kan zijn of heeft u nog vragen dan bent u van harte welkom voor een vrijblijvend gesprek of telefonisch overleg. Ook dan kunt u gerust contact opnemen met het Medisch Centrum voor Hyperbare Zuurstoftherapie.

Scroll naar boven