4

Hyperbare Zuurstoftherapie bij klachten na bestraling

Wat is de oorzaak van bestralingsklachten of late radiatieschade?

Wanneer u bent bestraald, is het ondanks de uiterst zorgvuldige behandeling van de radiotherapeut, mogelijk dat u klachten krijgt. Door de bestraling worden niet alleen de kankercellen, maar ook het gezonde weefsel rondom de tumor bestraald.  De blootstelling aan de bestraling veroorzaakt een beschadiging van bloedvaten, weefsel en cellen in combinatie met een ontstekingsreactie. In het betrokken weefsel is op basis van verschillende mechanismen te weinig zuurstof aanwezig om het weefsel zelfstandig te laten herstellen.

Welke klachten komen vaak voor na bestraling?

Afhankelijk van de locatie van de tumor, kunnen na bestraling specifieke klachten optreden. Voorop staan pijn, verhaard weefsel (door fibrose) en functiebeperkingen. Daarnaast ontstaan specifieke klachten welke passen bij het bestraalde orgaansysteem. Deze klachten ontstaan veelal pas na maanden of zelfs na jaren.

Hoe werkt Hyperbare Zuurstoftherapie bij klachten na bestraling?

Bij klachten na bestraling is er sprake van een zuurstoftekort. Door de behandeling met Hyperbare Zuurstoftherapie komt er 12 keer zoveel zuurstof in het lichaam terecht en kan er weer voldoende zuurstof in het weefsel belanden wat leidt tot een normale functie van weefsel en cellen.

In het bestraald weefsel zorgt de verhoogde zuurstofconcentratie bijvoorbeeld voor extra aanmaak van nieuwe bloedvaatjes en voor het activeren van witte bloedlichaampjes. Hierdoor verminderen/verdwijnenpijnklachten, neemt zwelling af, verbetert de doorbloeding, genezen wonden en versoepelt stug en verhard weefsel.

Een behandeling met Hyperbare Zuurstoftherapie kan ook ingezet worden ter preventie van wondgenezingsstoornissen bij geplande operaties of reconstructies in een bestraald gebied.

Patiënten met klachten na bestraling merken een sterke verbetering na het volgen van de hyperbare zuurstoftherapie. Specifieke informatie betreffend uw bestralingsklachten kunt u hier vinden:

Wanneer u last heeft van klachten n.a.v. bestraling tegen borstkanker, zoals pijn, zwelling of een harde schijf in of rondom de borst, kan Hyperbare Zuurstoftherapie de genezing en herstel bevorderen.

Bestraalde borstkanker

Wanneer u last heeft van klachten n.a.v. bestraling tegen borstkanker, zoals pijn, zwelling of een harde schijf in of rondom de borst kan Hyperbare Zuurstoftherapie de genezing en herstel bevorderen.
Wanneer u last heeft van klachten n.a.v. bestraling tegen prostaatkanker, zoals last bij plassen, loze aandrang of darmklachten, kan Hyperbare Zuurstoftherapie de genezing en herstel bevorderen.

Bestraalde prostaatkanker

Wanneer u last heeft van klachten n.a.v. bestraling tegen prostaatkanker, zoals last bij plassen, loze aandrang of darmklachten, kan 
Hyperbare Zuurstoftherapie de genezing en herstel bevorderen.
Wanneer u last heeft van klachten n.a.v. bestraling tegen endeldarm- of anuskanker, zoals bloedverlies, pijn, kramp of incontentie, kan Hyperbare Zuurstoftherapie de genezing en herstel bevorderen.

Bestraalde endeldarm- /
anuskanker

Wanneer u last heeft van klachten n.a.v. bestraling tegen endeldarm- of anuskanker, zoals bloedverlies, pijn, kramp of incontentie, kan 
Hyperbare Zuurstoftherapie de genezing en herstel bevorderen.
Wanneer u last heeft van klachten n.a.v. bestraling tegen kanker aan uw baarmoederhals, eierstok(ken) of vagina, zoals pijn, bloedverlies of incontinentie, kan Hyperbare Zuurstoftherapie de genezing en herstel bevorderen.

Bestraalde vrouwelijke geslachtsorganen

Wanneer u last heeft van klachten n.a.v. bestraling tegen kanker aan uw baarmoederhals, eierstok(ken) of vagina, zoals pijn, bloedverlies of incontinentie, kan 
Hyperbare Zuurstoftherapie de genezing en herstel bevorderen.
Wanneer u last heeft van klachten n.a.v. bestraling tegen kanker in het hoofd- of halsgebied, zoals slikklachten, pijn of bewegingsbeperking, kan Hyperbare Zuurstoftherapie de genezing en herstel bevorderen.

Bestraalde kanker in hoofd- / halsgebied

Wanneer u last heeft van klachten n.a.v. bestraling tegen kanker in het hoofd- of halsgebied, zoals slikklachten, pijn of bewegingsbeperking,
kan Hyperbare Zuurstoftherapie de genezing en herstel bevorderen.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over Hyperbare Zuurstoftherapie kunt u vinden in de informatiefolder “Alles wat u weten wilt over Hyperbare Zuurstoftherapie“.

Bent u zich als patiënt nog aan het oriënteren of Hyperbare Zuurstoftherapie voor u een zinvolle behandeling kan zijn of heeft u nog vragen dan bent u van harte welkom voor een vrijblijvend gesprek of telefonisch overleg. Ook dan kunt u gerust contact opnemen met het Medisch Centrum voor Hyperbare Zuurstoftherapie.

Scroll naar boven