Koolmonoxidevergiftiging

Koolmonoxide (CO) is een kleurloos en reukloos zeer giftig gas dat 250 maal sterker bindt aan de hemoglobine in de erythrocyt dan zuurstof. Er is sprake van verdringing van zuurstof van de hemoglobine en op cellulair niveau een inhibitie van de hele ademhalingsketen tot op niveau van de mitochondriën).

CO-vergiftiging is een acute en levensbedreigende aandoening en een spoedindicatie voor hyperbare zuurstof therapie. Behandeling dient plaats te vinden in een voldoende geoutilleerd behandelcentrum voor hyperbare Zuurstoftherapie, bij voorkeur in een ziekenhuis.

Behandeling met hyperbare Zuurstoftherapie dient altijd plaats te vinden bij

  • COHb >25%
  • COHb >10% bij zwangeren, of zwanger en tekenen van foetale stress
Bij aanwezigheid van een of meerdere van de volgende “major signs”, kan ook behandeld worden bij een carboxy-hemoglobine < 20%:
  • Syncope/bewustzijnsverlies
  • Insulten of neurologische afwijkingen
  • Ernstige metabole acidose (pH<7.1)
  • Angina pectoris
  • Ischemische orgaanschade, zoals ischemische ECG afwijkingen

Neuropsychologische afwijkingen komen vaak voor na CO-intoxicatie. Rond 46% van patiënten die alleen met normobare zuurstof behandeld waren tonen 6 weken na de intoxicatie cognitieve stoornissen en 45% affectieve stoornissen. Vergeleken met normobare zuurstof reduceert de behandeling met hyperbare zuurstoftherapie het optreden van lange termijn schade van 46% naar 25%.

In het MCHZ staan wij 24/7 paraat voor acute behandelindicaties. Via de receptie van het Adrz (088-125000) kunt u de actieve as activeren (SEH, MCHZ) of voor collegiaal overleg als u dat wenst. 

Scroll naar boven