Disclaimer

Het Medisch Centrum Hyperbare Zuurstoftherapie (MCHZ) heeft deze site en de inhoud daarvan met de grootste zorg samengesteld. MCHZ streeft ernaar om alle informatie continu te actualiseren indien nodig.
Mochten er desondanks toch nog onjuistheden in de site voorkomen dan aanvaardt MCHZ geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan MCHZ niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen van storingen, die de bereikbaarheid van de website beïnvloeden.
MCHZ aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud en juistheid van websites waarnaar wordt verwezen.

Berichten

MCHZ kan niet garanderen dat elektronisch aan haar gerichte berichten daadwerkelijk worden ontvangen. MCHZ kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen van niet of vertraagd ontvangen berichten.

Persoonsgegevens

MCHZ Facilitair BV gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. MCHZ Facilitair BV deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. MCHZ Facilitair BV bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. MCHZ Facilitair BV houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. MCHZ Facilitair BV vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. MCHZ Facilitair BV informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. MCHZ Facilitair BV informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. MCHZ Facilitair BV informeert patiënten indien MCHZ Facilitair BV bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Copyright

Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM, DVD of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Linken naar de website

Indien u wilt refereren naar deze website, dan stellen wij het op prijs dat u ons hiervan op de hoogte stelt. 
Wij verzoeken te linken naar de homepage www.hyperbaarcentrum.nl om niet werkende links te voorkomen.
MCHZ aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud en juistheid van websites, die verwijzen naar deze site.

Scroll naar boven