Behandeling met hyperbare zuurstoftherapie

De behandeling

1. Verwijzing

Hyperbare zuurstoftherapie is voor bewezen indicaties opgenomen in het basispakket en wordt vergoed door de zorgverzekering m.u.v. de behandeling van Post-/Long-COVID. Er is wel altijd een verwijzing door de huisarts of een medisch specialist nodig.

2. Intakegesprek met een arts​

Voor het begin van de behandeling heeft u altijd eerst een intakegesprek met een arts. De arts bespreekt dan met u of u in aanmerking komt voor de behandeling, stelt samen met u een behandelplan op en bespreekt de verwachte uitkomsten van uw behandeling. Verder vindt er een lichamelijk onderzoek plaats, wordt u beoordeeld op mogelijke contra-indicaties en bespreekt de arts mogelijke bijwerkingen en risico’s. Indien nodig wordt aanvullend onderzoek uitgevoerd. Het is belangrijk dat u voor het intakegesprek volgende informatie meebrengt:
 • Evt. verwijsbrief
 • Zorgpas
 • Medicijnenlijst en medische voorgeschiedenis
 • Met de DigiD kan de arts samen met u in het medisch dossier kijken. Inloggen kan met de DigiD app op uw telefoon of via een gebruikersnaam en wachtwoord.
Een intakegesprek kan ook vrijblijvend en informatief plaatsvinden zonder verwijzing.
Behandeling met hyperbare zuurstoftherapie

3. Behandeling met Hyperbare Zuurstoftherapie

Voor de behandeling verblijft u 5 keer per week, van maandag t/m vrijdag, gedurende 1 uur en 45 minuten in de hyperbare behandelkamer. Er zijn meerdere behandelsessies per dag en tijdens het intakegesprek bespreekt u met de arts bij welke sessie u wordt ingedeeld. U wordt ingedeeld in een vaste groep.

Het aantal behandelingen dat nodig is voor een adequaat behandelresultaat is afhankelijk van uw aandoening. Gemiddeld is uit te gaan van 40 behandelingen, dus een behandelduur van in totaal 8 weken. Tijdens het intakegesprek wordt afgesproken hoeveel behandelingen u waarschijnlijk nodig heeft. Gedurende het behandeltraject vinden evaluatiegesprekken plaats over de voortgang van uw behandeling en kan het aantal behandelingen bijgesteld worden.

Behandeling met hyperbare zuurstoftherapie

Veelgestelde vragen

Hyperbare Zuurstoftherapie wordt in Nederland o.a. toegepast voor

Hyperbare Zuurstoftherapie is voor bovengenoemde indicaties wetenschappelijk bewezen en wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering m.u.v. Post-/Long-COVID. Ondanks wetenschappelijk bewijs valt deze behandeling niet onder vergoede zorg.

Meer informatie over de vergoeding van bovengenoemde indicaties kunt u vinden op de webpagina van de Nederlandse Vereniging voor Hyperbare Geneeskunde (NVvHG) en in het Standpunt hyperbare zuurstoftherapie (HBOT) van het Zorginstituut Nederland.

Onder normale omstandigheden heeft u als patiënt bij het Medisch Centrum Hyperbare Zuurstoftherapie geen last van wachttijden. Indien u voor Hyperbare Zuurstoftherapie in aanmerking komt, kunt u vrijwel direct beginnen. De afspraken hiervoor kunnen direct bij het intakegesprek, telefonisch of via mail gemaakt worden.

Uw verzekeringsmaatschappij bepaalt of u in aanmerking komt voor vergoeding van de door u gemaakte kosten. Wij helpen u graag om eventueel noodzakelijk taxivervoer te regelen of een aanvraag in te dienen voor vergoeding van vervoer. Voor de declaratie van uw vervoerskosten kunt u van onze medewerkers een overzicht krijgen van het aantal keren dat u bent behandeld.
Hyperbare Zuurstoftherapie kan, net als andere behandelingen bijwerkingen hebben. Wij houden wel heel goed in de gaten dat de Hyperbare Zuurstofbehandeling u geen schade toebrengt.

Al met het intakegesprek voor start van de behandeling brengen wij alle risico’s in kaart en stemmen wij de voorbereiding en de behandeling optimaal op de individuele patiënt af.

Ondanks een heel goede voorbereiding kan niet uitgesloten worden dat er bepaalde bijwerkingen optreden:
 • Het kan voorkomen dat u klachten van pijn in uw voorhoofdsholte krijgt. Wanneer u daar een ontsteking heeft, wordt u tijdelijk niet behandeld met hyperbare zuurstof.
 • Na meerdere behandelingen kan het zijn dat uw zicht verandert. Dit komt omdat de lens van het oog verandert. Dit effect is tijdelijk, na het beëindigen van de behandeling zal de lens weer de oorspronkelijke sterkte aannemen.
 • Een hoge zuurstofconcentratie kan in zeldzame gevallen leiden tot een ernstige overprikkeling van de hersenen. Dit gebeurt echter in ongeveer 1 op de 10.000 behandelingen (dus 0.01%). Mocht dit voorkomen, dan wordt de behandeling gestaakt en wordt u, indien nodig, kortdurend geobserveerd in het ziekenhuis. U houdt hier geen schade aan over.

De behandeling wordt uitgevoerd door de operator, die buiten de hyperbare behandelkamer via het bedieningspaneel de drukkamer bedient en de behandeling coördineert. Door middel van camera’s houdt de operator u tijdens het hele behandelproces goed in de gaten. Via een geluidsverbinding kunt u met de operator praten als dat nodig is. Zo nodig geeft de operator instructies via de luidsprekers. Zo kunnen wij onmiddellijk reageren als er onverwachte dingen gebeuren. Mocht het nodig zijn omdat u zich niet goed voelt, dan komt er een medewerker in de kamer en kunt u de hyperbare behandelkamer indien gewenst altijd via een sluis verlaten.


Voor een maximale veiligheid is er voor, tijdens en na de behandeling altijd een medisch specialist aanwezig in het Medisch Centrum Hyperbare Zuurstoftherapie. De artsen beschikken over ruime kennis op het gebied van de hyperbare geneeskunde en het beheersen van medische spoedsituaties.

U krijgt zuurstof onder verhoogde druk toegediend wat het brandrisico verhoogd. Dit vraagt om strikte naleving van bepaalde regels. Zo mogen alleen strikt noodzakelijke materialen en onderwerpen meegaan in de hyperbare behandelkamer.


Uit veiligheidsredenen mogen de volgende voorwerpen o.a. niet mee naar binnen in de behandelkamer:

 • Lucifers en aanstekers
 • Batterijen en accu’s
 • Elektrische apparaten inclusief e-readers, laptop of mobiel telefoon
 • Medische apparaten zoals hoorapparaten, spuitpompen en spuitbusjes
 • Alcohol en vetten en dampende stoffen inclusief make-up, haarlak/-gel, crèmes, parfums, nagellak, gelnagels
 • Sieraden en horloges en andere metalen voorwerpen (behalve brillen)
 • (Plastic) tasjes
 • Vul- en balpennen
 • Uitwendige borstprothese en pruiken

Heeft u vragen over bepaalde materialen of medische hulpmiddelen en het gebruik hiervan in de behandelkamer kunt u de medewerkers vragen of deze toegestaan zijn.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over Hyperbare Zuurstoftherapie kunt u vinden in de informatiefolder “Alles wat u weten wilt over Hyperbare Zuurstoftherapie“.

Specifieke informatie betreffend uw klachten kunt u vinden op deze webpagina onder het menu indicaties.

Bent u zich als patiënt nog aan het oriënteren of Hyperbare Zuurstoftherapie voor u een zinvolle behandeling kan zijn of heeft u nog vragen dan bent u van harte welkom voor een vrijblijvend gesprek of telefonisch overleg. Ook dan kunt u gerust contact opnemen met het Medisch Centrum voor Hyperbare Zuurstoftherapie.

Zo ziet een behandelsessie met hyperbare zuurstoftherapie eruit

Scroll naar boven