Zuurstofmaskers

Mogelijke bijwerkingen en contra-indicaties

Hyperbare zuurstoftherapie biedt goede resultaten bij diverse klachten en aandoeningen. Toch is het ook belangrijk om te weten welke bijwerkingen u kunt verwachten en wanneer hyperbare zuurstoftherapie afgeraden wordt.

Mogelijke bijwerkingen

Wij willen u graag inlichten over mogelijke bijwerkingen van hyperbare zuurstoftherapie

 • Pijn in de oren:
  Vanwege de toename van luchtdruk in de hyperbaar kamer wordt de druk op het trommelvlies groter. Het trommelvlies wordt naar binnen geduwd en zal mogelijk pijn veroorzaken. Door middel van het verhogen van de druk in de neus, dit heet klaren van de oren, zal de pijn van het trommelvlies afnemen. Dit is meestal van korte duur en makkelijk op te vangen. Voordat u voor de eerste keer bij ons behandeld wordt, zult u goed worden geïnstrueerd hoe u moet klaren. Mocht u een keer verkouden zijn, dan is het mogelijk verstandiger om een keer niet te komen voor de behandeling.
 • Last van de ogen:
  Het kan zijn dat de scherpte van uw gezichtsvermogen tijdelijk verandert. Dit komt omdat de lens in uw oog tijdelijk boller wordt. Na het beëindigen van de totale behandeling, zal deze klacht weer verdwijnen.
 • Vermoeidheid:
  Het is onze ervaring dat na de behandeling het merendeel van de patiënten tijdelijk vermoeid is. U kunt hier het best aan toegeven. Het komt omdat uw lichaam aan het herstellen is.
 • Acute zuurstofintoxicatie:
  Tijdens de behandeling krijgt u een maximale hoeveelheid zuurstof toegediend die nog net voor de hersenen te verwerken zijn. Uit de literatuur blijkt dat bij slechts 1 op de 10.000 behandelingen de hersenen mogelijk overprikkeld kunnen raken. Een acute zuurstofvergiftiging is een tijdelijke bewustzijnsverlaging, waar u snel weer van zult herstellen zonder blijvend letsel.

Contra-Indicaties

Bij de volgende aandoeningen raden wij hyperbare zuurstoftherapie af:

 • Spontane klaplong:
  Deze ontstaat door een zwakke plek in het longweefsel. Röntgenonderzoek moet uitwijzen of het longweefsel sterk genoeg is om behandeld te worden in de hoge drukkamer.
 • Recente chemotherapie: Zuurstof heeft invloed op de chemotherapie en kan bindweefselvorming in de longen veroorzaken. Bij recent gebruik van chemotherapie is de behandeling van hyperbare zuurstoftherapie niet mogelijk.
 • COPD: bent u COPD-patiënt, dan is de uitwisseling van CO2 aan de lucht beperkt, waardoor te veel CO2 in uw bloed blijft zitten. In overleg met de longarts zal bepaald worden of u behandeld kunt worden in de hyperbare kamer.
 • Hartfalen: Het hart moet voldoende sterk zijn om het bloed door uw lichaam te kunnen pompen. Mocht de hartpompfunctie beperkt zijn, dan zal met de cardioloog worden overlegd of u behandeld kunt worden in de hyperbare kamer.
 • Claustrofobie: Bent u angstig in kleine ruimten, dan zal de hyperbare arts samen met u onderzoeken of u in aanmerking kan komen voor deze behandeling.

Kom ik in aanmerking voor hyperbare zuurstoftherapie?

Wanneer u zich afvraagt of uw aandoening in aanmerking komt voor behandeling, bekijk dan de volledige lijst ‘Indicaties voor hyperbare zuurstoftherapie, die worden vergoed vanuit de basisverzekering’ en door alle zorgverzekeraars worden erkend.

U kunt vervolgens een vrijblijvende afspraak maken voor een intakegesprek met onze artsen. Een verwijsbrief is niet nodig. Wilt u voor dit intake-gesprek uw zorgpas meenemen, uw ID-pasje, de eventuele verwijsbrief (als u deze toch heeft) en een lijst met medicijnen die u gebruikt? De arts zal een vragenlijst met u doornemen en een lichamelijk onderzoek doen. In sommige gevallen zal ook een zuurstofmeting door de huid plaatsvinden (transcutane zuurstofmeting).
Komt u inderdaad in aanmerking voor deze therapie, dan zal onze arts vervolgens gelijk met uw specialist of huisarts contact opnemen voor overleg en voor een verwijsbrief.

Vraag een vrijblijvend intakegesprek aan met een van onze artsen.