Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Artsen hyperbare zuurstoftherapie Ges

Behandeling van long-COVID patiënten met Hyperbare Zuurstoftherapie

Begin juli is in “Scientific Reports” (Nature portfolio) een randomized controlled trial gepubliceerd voor behandeling van long-COVID patiënten. De uitkomst van dit onderzoek laat een positief effect zien op cognitieve functies ten opzichte van de placebo groep. Dit lijkt een belangrijke ontwikkeling in het zoeken naar evidence voor de mogelijke behandeling van long-COVID met Hyperbare Zuurstoftherapie.

NVvHG besluit long-COVID patiënten te behandelen

De indicatie is in Nederland nog niet erkend. De Nederlandse Vereniging voor Hyperbare Geneeskunde (NVvHG) is echter van mening dat met het verschijnen van deze studie een basis werd gelegd om de behandeling van mensen met langdurige klachten na corona, de zogeheten post-COVID of long-COVID patiënten, mogelijk te maken. Het volledige standpunt kunt u vinden op de website van de Nederlandse Vereniging voor Hyperbare Geneeskunde. Binnen de NVvHG is afgesproken long-COVID patiënten te gaan behandelen.

Voorwaarden van de behandeling

Long-COVID patiënten zullen behandeld worden onder de de volgende voorwaarden:

  • De klachten zijn 3 maanden na de positieve COVID-19 test nog aanwezig;
  • Het gaat om cognitieve klachten (zoals vermoeidheid, vergeetachtigheid, concentratie- en aandachtsproblemen en overprikkelingsverschijnselen);
  • Patiënten moeten verwezen worden door hun behandelend medisch specialist. Deze medisch specialist dient een machtiging aan te vragen bij de zorgverzekeraar. Deze machtiging is noodzakelijk om met de behandeling te kunnen starten. 

Helaas is het op dit moment niet mogelijk om buiten deze voorwaarden tot behandeling over te gaan.

Meer informatie over Hyperbare Zuurstoftherapie vindt u op de website van het Medisch Centrum Hyperbare Zuurstoftherapie. Voor vragen kunt u contact opnemen via info@hyperbaarcentrum.nl of 088-1254290.

Behandeling Long-COVID mogelijk met Hyperbare Zuurstoftherapie
De hyperbare kamer waarin de zuurstoftherapie plaatsvindt
Artsen van het MCHZ in Goes gaan Long-COVID behandelen met Hyperbare Zuurstoftherapie
Artsen MC Hyperbare Zuurstoftherapie

Scroll naar boven