Christian Heringhaus, arts hyperbare geneeskunde legt uit hoe hyperbare zuurstoftherapie werkt bij long-covid.

Hoe werkt hyperbare zuurstoftherapie? Een arts legt het uit.

Als je de verhalen op deze site leest van patiënten met long-COVID die zijn behandeld in het hyperbaar centrum, lijken de resultaten indrukwekkend. Maar hoe werkt hyperbare zuurstoftherapie? Hoeveel mensen zijn er tot nu toe behandeld in het hyperbaar centrum in Goes en hebben zij allemaal baat bij de behandeling? Christian Heringhaus, arts hyperbare geneeskunde legt het uit.

Hoe werkt hyperbare zuurstoftherapie?

“Tijdens de behandeling ademen patiënten honderd procent zuurstof in bij een druk die hoger is dan de normale omgevingsdruk. Weefsels waar geen of te weinig zuurstof aanwezig is, worden hierdoor beter van zuurstof voorzien. Hyperbare zuurstoftherapie heeft een breed scala aan bewezen effecten bij verschillende soorten klachten waar sprake is van minder zuurstofaanbod in weefsels zoals koolmonoxidevergiftiging, klachten na bestraling, niet genezende diabetische wonden en bij bepaalde infecties.”

Wat is long-COVID?

“Long-COVID is een vaak slopende ziekte die bij minstens tien procent voorkomt na een initiële infectie met het coronavirus twee (SARS-CoV-2) en heeft effecten op meerdere orgaansystemen. Long-COVID tast het vermogen aan om het normale leven en gewone werkzaamheden uit te voeren. Naast de dramatische impact op de individuele persoon heeft dit ook enorme consequenties op de samenleving door socio-economische gevolgen. Het merendeel van de patiënten die zich op het moment bij het hyperbaar centrum aanmeldt, heeft last van ernstige vermoeidheid en neurologische symptomen, zoals:

  • cognitieve beperkingen
  • geheugenverlies
  • concentratieproblemen
  • woordvindstoornis
  • evenwichtsstoornis
  • slecht prikkels kunnen verdragen en overgevoeligheid voor licht en geluid

We weten nog niet exact wat er daadwerkelijk gebeurt bij patiënten met klachten van long-COVID, maar het meest waarschijnlijk zijn onder meer een chronische ontstekingsreactie, beschadigingen aan bloedvaten, een veranderde bloedstolling en letsel aan zenuw- en hersencellen. Waarschijnlijk spelen de mitochondriën hierbij een belangrijke rol. Mitochondriën zijn in bijna alle lichaamscellen te vinden en zijn de energiefabrieken van de cel. Ons lichaam heeft deze energie nodig om goed te functioneren: de hersenen hebben energie nodig om te kunnen denken en spieren gebruiken energie om te bewegen.”

Wanneer was de eerste behandeling van een long-COVID patiënt?

“Na een aantal studies en casuïstiek over de symptomen van long-COVID werd in juli 2022 een onderzoek gepubliceerd over de behandeling van long-COVID patiënten met hyperbare zuurstoftherapie. De uitkomst van dit onderzoek liet een positief effect zien op cognitieve functies ten opzichte van een placebogroep. Patiënten die daadwerkelijk HBOT ondergingen, ervaarden aanzienlijke verbetering over de lange lijst van long-COVID klachten terwijl de placebogroep dat niet deed. In het bijzonder was er een duidelijke verbetering van de cognitie die verband hield met specifieke beschadigde hersengebieden. Er was ook een aanzienlijke verbetering wat betreft vermoeidheid, energie, slaap, pijninterferentie en psychische symptomen. Na de publicatie in juli 2022 zijn wij in het hyperbaar centrum in Goes begonnen met de behandeling van de eerste long-COVID patiënt in Nederland.”

Hoeveel mensen zijn er behandeld en wat zijn de resultaten?

“In totaal zijn er 37 patiënten (peildatum 23 januari 2023) behandeld of zitten nog in een behandeltraject. Wij zien bij bijna alle patiënten een verbetering van de klachten. Het merendeel verbetert tijdens de behandeling en kan langzamerhand alledaagse activiteiten weer oppakken. Dit zijn kleine successen zoals weer kunnen lezen, weer kunnen wandelen, weer kunnen sporten en aan sociale activiteiten deelnemen. Aan het eind van het behandeltraject (40-50 behandelingen) heeft het merendeel van de patiënten nauwelijks klachten over en kan re-integreren in het sociaal- en werkleven.”

Helaas valt de behandeling van Long-COVID met hyperbare zuurstoftherapie niet onder de zorg in het basispakket. Dit betekent dat de zorgverzekeraars de behandeling (op dit moment) niet vergoeden. Hierover vindt momenteel nog overleg plaats met betrokken instanties.

Lees hier over verschillende ervaringen van patiënten met zuurstoftherapie bij long-COVID.

Christian Heringhaus, arts hyperbare geneeskunde legt uit hoe hyperbare zuurstoftherapie werkt bij long-covid.
Christian Heringhaus, arts hyperbare geneeskunde, legt uit hoe hyperbare zuurstoftherapie werkt bij long-covid.
Scroll naar boven