Belinda en Eddy

Nieuw privacybeleid MCHZ

24 mei 2018
MCHZ Facilitair BV gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. MCHZ Facilitair BV deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. MCHZ Facilitair BV bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. MCHZ Facilitair BV houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. MCHZ Facilitair BV vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. MCHZ Facilitair BV informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. MCHZ Facilitair BV informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. MCHZ Facilitair BV informeert patiënten indien MCHZ Facilitair BV bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Recente berichten

Voorlichtingsavonden voor diabetespatiënten in Adrz Goes

Bent u diabetespatiënt en heeft u een chronische voetwond? 100% zuurstof kan veel voor u betekenen! 19 en 26 augustus 2020 zijn de volgende voorlichtingsavonden.

Voorlichtingsavonden voor oncologiepatiënten in Adrz Goes

22 & 29 juli 2020 – Voorlichtingsavonden in Adrz Goes voor oncologiepatiënten

Maatregelen Covid-19 t.b.v. uw en onze veiligheid

Omdat uw en onze veiligheid en gezondheid prioriteit hebben, vragen wij uw aandacht voor de algemene regels en onze huisregels m.b.t. Covid-19.

Scroll naar top