Logo Erasmus buiten

MCHZ hanteert een werk- en calamiteitenplan om risico’s te beheersen

MCHZ heeft een digitaal Handboek waarin de risico-inventarisatie en werkplannen zijn ondergebracht. Alle processen zijn geprotocolleerd, uitgaande van optimale veiligheid en doelmatigheid.
De van kracht zijnde wetgeving en aanbevelingen van de Amerikaanse Undersea Hyperbaric Medical Society zijn leidend in dit opzicht.

MCHZ is op 15 augustus 2013 gecertificeerd volgens het ZKN-keurmerk

Daarmee voldoet MCHZ aan de strikte criteria op het gebied van patiëntenzorg en bedrijfsvoering. Onderdeel van het ZKN-keurmerk is het hebben van een goed functionerend Veiligheids Management Systeem (VMS).

Volgens de KIWA-auditor heeft de organisatie een actieve instelling ten aanzien van het veilig kunnen leveren van zorg en de benoemde kwaliteitsaspecten als gastvrijheid en juistheid van zorg. Met het keurmerk onderstreept MCHZ dat zij staat voor kwaliteit en patiëntveiligheid. 

Het werkplan wordt uiteindelijk getoetst door een certificerende instantie

Elk jaar wordt MCHZ getoetst door de KIWA op het vastleggen van werkwijzen en het uitvoeren daarvan in de praktijk.

MCHZ confirmeert zich aan de geldende protocollen in het Adrz m.b.t. infectiepreventie en kwaliteit van de ademgassen.

MCHZ gebruikt waar relevant protocollen zoals die in het ziekenhuis functioneren

MCHZ heeft zich verzekerd van de back-up van enkele internationale artsen hyperbare geneeskunde om in geval van specifieke problemen als adviseur op te treden.

Meer lezen over zkn