Deur MCHZ

MCHZ als organisatie is gespecialiseerd in Hyperbare Zuurstoftherapie

Per jaar voert MCHZ zo’n 7.000 behandelingen uit ten behoeve van 200 Patiënten
Deze patiënten volgen allen de hyperbare zuurstoftherapie die in totaal per persoon ongeveer acht weken duurt met één behandeling per dag (uitgezonderd de weekenden).

Volledige dekking vanuit de zorgverzekering

De behandelingen worden volledig gedekt vanuit de zorgverzekering. Denk aan behandelingen voor mensen met diabetische wonden, stralingsklachten, crushletsel etc. Zie Indicaties Hyperbare Zuurstoftherapie voor een volledig overzicht.

MCHZ is een ZBC

Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft de WTZi aanvraag van MCHZ op 20 juli 2011 positief beoordeeld en een toelating ZVW afgegeven. Daarmee is MCHZ sinds 1 september 2011 een officieel Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC). Contracten met zorgverzekeraars zijn afgesloten voor de financiële vergoeding van de verrichtingen.

De organisatie is opgericht in 2011 en laat een solide groei zien
Vanaf de dag dat het MCHZ haar deuren opende, groeide de organisatie ieder jaar. De laatste vier jaar zelfs met 40% per jaar en het einde van de groei is niet in zicht. Dit brengt met zich mee dat het team meegroeit en naast oprichter en specialist dokter Rees van Vellinga zijn er meerdere specialisten aan het MCHZ verbonden. Ook het aantal personeelsleden zoals verpleegkundigen en operators groeit gestaag.

Adrz in Goes als thuisbasis

MCHZ werkt via het principe van de zorgcaroussel nauw samen met de verwijzende medisch specialisten van onder meer het Admiraal De Ruijter Ziekenhuis. Het Adrz in Goes maakt onderdeel uit van Erasmus MC in Rotterdam.Sinds 22 maart 2012 heeft MCHZ een 24-uurs-beschikbaarheidsdienst. Dit onder andere voor de behandeling van duikongevallen (melding via 112) na opvang van het duikslachtoffer via de SEH van ADRZ.