Foto in tank

MCHZ levert zorgkwaliteit van hoog niveau

Om de hoogst haalbare zorgkwaliteit te kunnen bieden, dient een medisch centrum zoals MCHZ aan de nodige eisen te voldoen.

MCHZ is volledig gecertificeerd en voldoet aan alle voorwaarden en eisen om hyperbare zuurstoftherapie toe te mogen passen en uit te voeren.

Wij werken volgens vaste protocollen en volgens vaste richtlijnen, waarbij wij voldoen aan de kwaliteitseisen van VWS (patiëntenzorg), SZW (arbeid onder overdruk) en NPA99. Onze kwaliteitsmanager ziet toe op de bewaking hiervan.

Samenwerking en onderzoek

In ons streven naar het leveren van (zorg)kwaliteit op het hoogste niveau zijn wij nauwe samenwerkingen aangegaan met medisch specialisten en voeren wij onderzoeken uit.

Dit laatste ook in samenwerking met derden. Dit alles verhoogt de transparantie van ons als organisatie en levert een substantiële bijdrage aan ons innovatief vermogen.

Samenwerking met Adrz

MCHZ werkt via het principe van de zorgcaroussel nauw samen met de verwijzende medisch specialisten van onder meer het Admiraal De Ruijter Ziekenhuis, Bravisziekenhuis, ZorgSaam ziekenhuis, EMC en AMC.

Sinds 22 maart 2012 heeft MCHZ een 24 uurs-beschikbaarheidsdienst voor de behandeling van acute duikongevallen (melding via 112) na opvang van het duikslachtoffer via de SEH van Adrz.
Adrz biedt Spoedeisende Hulp (SEH) trauma level 2, heeft een Acute Opname Afdeling (AOA) en een Intensive Care (IC) level 2, alle afdelingen op loopafstand van MCHZ.
Er is naar MCHZ een directe toegang vanaf het helikopterveld (51º 29′ 7″ N en 3º 54′ 29″ O).

Toelating Zorgverzekering

Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft de WTZi aanvraag van MCHZ op 20 juli 2011 positief beoordeeld en een toelating ZVW afgegeven.

Daarmee is MCHZ sinds 1 september 2011 een officieel Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC).
Contracten met zorgverzekeraars zijn afgesloten voor de financiële vergoeding van de verrichtingen.