Eddy en Marian

Veelgestelde vragen

Wordt deze therapie vergoed door de zorgverzekeraar?

Kom ik in aanmerking voor hyperbare zuurstoftherapie?

U kunt dit in het algemeen opzoeken in de volledige lijst ‘Indicaties voor hyperbare zuurstoftherapie, die worden vergoed door de basisverzekering’
Wanneer u zich afvraagt of uw specifieke aandoening in aanmerking komt voor behandeling, maak dan vrijblijvend een afspraak voor een intakegesprek met onze arts. Komt u inderdaad in aanmerking, dan zal onze arts met uw specialist of huisarts contact opnemen voor overleg en een verwijsbrief.

Wat is hyperbare zuurstoftherapie?

Hyperbare zuurstoftherapie is een door de medische wereld en zorgverzekering erkende behandeling. Tijdens de zuurstoftherapie ademt u 100% zuivere zuurstof in door een masker. Dit gebeurt onder een verhoogde druk van 2,4 atmosfeer in een hoge drukkamer, de hyperbare kamer.

Hoe werkt hyperbare zuurstoftherapie?

Door inademing van 100% zuurstof onder verhoogde druk wordt 12 keer meer zuurstof dan normaal opgenomen in de bloedbaan. De weefsels met een tekort aan zuurstof, worden nu van zuurstof voorzien, waardoor op de langere termijn het weefsel kan herstellen.Bestraald weefsel wordt voorzien van zuurstof en met de aanmaak van nieuwe bloedvaatjes wordt een aanvang gemaakt tot een blijvend herstel van weefsels waardoor de klachten blijvend verminderen. Dit mechanisme geldt ook voor diabetische wonden.

Bij welke aandoeningen werkt hyperbare zuurstoftherapie?

Hyperbare zuurstoftherapie wordt succesvol ingezet bij de volgende aandoeningen:

 • Klachten en/of pijn na bestraling:
  Na het bestralen van kwaadaardige cellen is het mogelijk dat u bepaalde restklachten overhoudt. Soms ontstaan bepaalde klachten pas na verloop van tijd (kan zelfs pas na jaren). Zij zijn het gevolg van beschadiging van (ook) gezond weefsel in het bestraalde gebied. Deze beschadiging kan tot (pijn)klachten lijden omdat de bloedvaatjes in dit gebied ook zijn stuk bestraald. Het gevolg? Zuurstof kan het kwetsbare weefsel onvoldoende bereiken en daardoor niet herstellen.
 • Diabetische wonden:
  Bij diabeten zijn de kleine bloedvaatjes aangetast. Dit veroorzaakt een slechte doorbloeding, waardoor de zuurstofvoorziening ernstig tekortschiet. Hierdoor ontstaat een chronische wond die weinig activiteit heeft om te herstellen.
 • Weke delen infecties:
  In sommige gevallen kunnen bacteriën in het onderhuids bindweefsel nestelen. De bacteriën vermenigvuldigen zich dan snel, waardoor acute pijn, roodheid en zwelling in de weefsels ontstaan. Dit kan zich o.a. voordoen bij huidtransplantaties. Snel behandelen is dan geboden. De zuurstof remt de bacteriegroei en maakt de opname van antibiotica mogelijk.
 • Crushletsel:
  Deze worden veroorzaakt door hoogenergetische trauma’s, waarbij weefsels ernstig beschadigd raken en botten op meerdere plaatsen breken. Men spreekt dan van gecompliceerde botbreuken met forse zwelling. Om de weefselfunctie te herstellen, is snelle toevoer van zuurstof noodzakelijk. Daarnaast dient de zwelling zo snel mogelijk verminderd te worden, om een efficiënte zuurstoftoevoer mogelijk te maken.
 • Acute ischemie:
  Is een acuut verminderde bloedvoorziening naar organen of weefsels met als gevolg een acuut tekort aan zuurstof en voedingsstoffen.
 • Compartimentssyndroom:
  Een verstoring van de bloedtoevoer door zwelling binnen een ‘compartiment’ in het lichaam (meestal een ledemaat), waardoor de bloedvaten worden dichtgedrukt en de zuurstofvoorziening gestopt wordt. Acute medische zorg is dan noodzakelijk.
 • Caissonziekte:
  Decompressieziekte of duikersziekte is een ziektebeeld dat zich kan voordoen bij duikers die te snel naar de oppervlakte terugkeren, en als gevolg daarvan belletjes in de bloedbaan krijgen.

Hoe lang duurt een behandelsessie?

Elke behandelsessie duurt bijna 2 uur, met 4 keer een korte pauze.
U kunt gedurende de behandeling rustig lezen, puzzelen of muziek luisteren.

Hoe lang duurt het volledige behandeltraject?

Een behandeltraject bestaat gemiddeld uit 30 tot 40 sessies (6 tot 8 weken), afhankelijk van de soort en ernst van de aandoening.

Wat zijn bewezen effecten van hyperbare zuurstoftherapie?

Afhankelijk van de aandoening die behandeld wordt, levert hyperbare zuurstoftherapie de volgende effecten op:

 • Vermindering pijnklachten:
  Wanneer er sprake is van pijnklachten na bestraling, is de pijn vaak het gevolg van het feit dat zenuwen beschadigd zijn geraakt in het bestraald gebied. Ondanks de zeer nauwkeurige bepaling door de radiotherapeut, zijn op die plek namelijk ook altijd gezonde weefselcellen geraakt tijdens de bestraling. Dit heeft tot direct gevolg dat hier bloedvaatjes zijn stuk bestraald. Dit leidt tot een slechtere doorbloeding en uiteindelijk zal het weefsel steeds stugger worden en spreekt men over verkleving van weefsel (= fibrosering). Deze hardere structuren kunnen zodoende direct hele kleine zenuwen beknellen wat tot de pijn leidt. Wanneer veel zuurstof wordt aangeboden in de bloedbaan, zal de zuurstofspanning sterk verhogen. Hierdoor vormen zich nieuwe bloedvaatjes in het kwetsbare gebied. Op den duur zal daardoor het stugge en verharde weefsel versoepelen, de zenuwen zullen weer in hun functie herstellen en de beknelling van de kleine zenuwtjes verdwijnen en ook de pijn. Is er sprake van een complexe diabetische voetwond, dan zal door de verbeterde doorbloeding de wond kunnen genezen, als gevolg van het aanbieden van veel extra zuurstof onder verhoogde druk in het betreffende gebied. De pijnklachten zullen dan ook vanzelf afnemen.
 • Versoepeling van bestraald weefsel:
  Er zullen zich nieuwe bloedvaatjes vormen in het bestraald gebied en deze verbeterde doorbloeding zal het kwetsbare weefsel versoepelen.
 • Afname van zwellingen en oedeem:
  Een belangrijk effect van zuurstof is dat het ervoor zorgt dat de bloedvaatwanden minder doorgankelijk worden voor het water dat zich in het bloed bevindt. Dit heeft tot gevolg dat minder vocht zal uittreden uit de bloedvaten en het vocht zelfs wordt geresorbeerd.
 • Betere doorbloeding:
  Een belangrijk effect van zuurstof is dat bij een verhoogde zuurstofspanning, nieuwe bloedvaatjes worden aangemaakt. De doorbloeding verbetert en leidt direct tot een verbetering van de zuurstofafgifte in de weefsels.
 • Weefselherstel:
  Vanwege een verbeterde doorbloeding wordt de hoeveelheid aangeboden zuurstof verhoogd. De functie van het weefsel wordt hersteld en kan zodoende genezen of herstellen. Door de verhoogde hoeveelheid zuurstof, worden de witte bloedlichaampjes geactiveerd, waarmee bacteriën in de weefsels worden opgeruimd. Weefsels zijn opgebouwd uit verschillende cellen die met elkaar samenwerken. De zuurstof zorgt ervoor dat de oude samenwerking tussen deze cellen weer hersteld wordt.

Zijn er ook bijwerkingen bekend van hyperbare zuurstoftherapie?

Ja, de bijwerkingen van hyperbare zuurstoftherapie zijn echter tijdelijk en niet ernstig van aard.

 • Pijn in de oren:
  Vanwege de toename van luchtdruk in de hyperbaar kamer wordt de druk op het trommelvlies groter. Het trommelvlies wordt naar binnen geduwd en zal mogelijk pijn veroorzaken. Door middel van het verhogen van de druk in de neus, dit heet klaren van de oren, zal de pijn van het trommelvlies afnemen. Dit is meestal van korte duur en makkelijk op te vangen. Voordat u voor de eerste keer bij ons behandeld wordt, zult u goed worden geïnstrueerd hoe u moet klaren. Mocht u een keer verkouden zijn, dan is het mogelijk verstandiger om een keer niet te komen voor de behandeling.
 • Last van de ogen:
  Het kan zijn dat de scherpte van uw gezichtsvermogen tijdelijk verandert. Dit komt omdat de lens in uw oog tijdelijk boller wordt. Na het beëindigen van de totale behandeling, zal deze klacht weer verdwijnen.
 • Vermoeidheid:
  Het is onze ervaring dat na de behandeling het merendeel van de patiënten tijdelijk vermoeid is. U kunt hier het best aan toegeven. Het komt omdat uw lichaam aan het herstellen is.
 • Acute zuurstofintoxicatie:
  Tijdens de behandeling krijgt u een maximale hoeveelheid zuurstof toegediend die nog net voor de hersenen te verwerken zijn. Uit de literatuur blijkt dat bij slechts 1 op de 10.000 behandelingen de hersenen mogelijk overprikkeld kunnen raken. Een acute zuurstofvergiftiging is een tijdelijke bewustzijnsverlaging, waar u snel weer van zult herstellen zonder blijvend letsel.

Wanneer is hyperbare zuurstoftherapie niet geschikt (contra-indicaties)?

Bij de volgende aandoeningen raden wij hyperbare zuurstoftherapie af:

 • Spontane klaplong:
  Deze ontstaat door een zwakke plek in het longweefsel. Röntgenonderzoek moet uitwijzen of het longweefsel sterk genoeg is om behandeld te worden in de hoge drukkamer.
 • Recente chemotherapie:
  Zuurstof heeft invloed op de chemotherapie en kan bindweefselvorming in de longen veroorzaken. Bij recent gebruik van chemotherapie is de behandeling van hyperbare zuurstoftherapie niet mogelijk.
 • COPD:
  bent u COPD-patiënt, dan is de uitwisseling van CO2 aan de lucht beperkt, waardoor te veel CO2 in uw bloed blijft zitten. In overleg met de longarts zal bepaald worden of u behandeld kunt worden in de hyperbare kamer.
 • Hartfalen:
  Het hart moet voldoende sterk zijn om het bloed door uw lichaam te kunnen pompen. Mocht de hartpompfunctie beperkt zijn, dan zal met de cardioloog worden overlegd of u behandeld kunt worden in de hyperbare kamer.
 • Claustrofobie:
  Bent u angstig in kleine ruimten, dan zal de hyperbare arts samen met u onderzoeken of u in aanmerking kan komen voor deze behandeling.