Zuurstoftank binnen

Het long-COVID of het post-COVID syndroom

Sommige mensen houden langdurig klachten (meer dan 3 maanden) nadat ze een COVID-19 infectie hebben gehad. Dit wordt long-COVID genoemd of het post-COVID syndroom.

Wat zijn de klachten?

Mensen met long-COVID/post-COVID syndroom hebben vaak symptonen als:

 • Vermoeidheid
 • Vergeetachtigheid
 • Concentratieproblemen
 • Overgevoeligheid voor licht/geluid
 • Hoofdpijn
 • Kortademigheid
 • Spierpijn
 • Spierzwakte
 • Hartkloppingen
 • Aanhoudende verhoging

Wat zijn de oorzaken?

Er is nog veel onbekend over long-COVID/post-COVID syndroom. Er zijn wel verschillende theorieën over de oorzaken. Onderzoeken hebben o.a. volgende mogelijke mechanismen kunnen aantonen

 • Directe beschadiging van hersenweefsel en een chronische ontstekingsreactie
 • Een afname van de doorbloeding in de hersenen door aangetaste bloedvaten die stijver worden als gevolg van een ontstekingen van de bloedvaten
 • Door een ontregeling van de bloedstolling ontstaan kleine klontjes in de bloedbaan met als gevolg minder doorbloeding in de kleine bloedvaten en minder zuurstofaanbod op weefselniveau
 • Afwijkingen van het immuunsysteem

Hoe werkt hyperbare zuurstoftherapie?

Eerst en vooral voorziet de behandeling met hyperbare zuurstof het lichaam en de weefsels van extra zuurstof. De behandeling vindt plaats bij een druk die hoger is dan de normale omgevingsdruk. U wordt behandeld in een hyperbare behandelkamer, waar de luchtdruk kan worden verhoogd. Doordat u de zuurstof onder druk inademt neemt u lichaam 12 x meer zuurstof op dan de normale hoeveelheid. Weefsels waar geen of te weinig zuurstof worden hierdoor beter van zuurstof voorzien.

Hoe kan hyperbare zuurstoftherapie herstel bij long-COVID beïnvloeden

Hyperbare zuurstoftherapie verhoogt het zuurstofaanbod in het lichaam en alle weefsels, bevordert het aanmaken van nieuwe bloedvaten (angiogenese) en zorgt voor een betere doorbloeding. Verder bevordert hyperbare zuurstoftherapie het immuun antwoord van het lichaam en bestrijdt infecties. Er zijn ook aanwijzingen dat beschadigingen van de hersenen en zenuwen direct positief beïnvloed worden (neurogenese).

Is er wetenschappelijk bewijs voor de behandeling van long-COVID klachten met hyperbare zuurstof therapie?

De algemene effecten van hyperbare zuurstoftherapie zijn bewezen en daarom wordt de behandeling al lang toegepast bij verschillende soorten klachten waar sprake is van minder zuurstofaanbod in weefsels zoals koolmonoxidevergiftiging, klachten na bestraling, niet genezende diabetische wonden en bij bepaalde infecties.

Long-COVID/post-COVID syndroom is echter een vrijwel nieuw fenomeen en daarom is er nog weinig onderzoek naar het effect van hyperbare zuurstoftherapie op het herstel van deze klachten.

Na een aantal studies en casuïstiek over de symptomen van long Covid werd juli 2022 in het tijdschrift “Nature Scientific Reports” een onderzoek gepubliceerd over de behandeling van long-COVID/post-COVID-syndroom patiënten met hyperbare zuurstoftherapie. De uitkomst van dit onderzoek laat een positief effect zien op cognitieve functies ten opzichte van de placebo groep. Patiënten die daadwerkelijk HBOT ondergingen, ervaarden aanzienlijke verbetering over de lange lijst van long-COVID/post-COVID syndroom, klachten terwijl de placebogroep dat niet deed. In het bijzonder was er een duidelijke verbetering van de cognitie die verband hield met specifieke beschadigde hersengebieden. Er was ook een aanzienlijke verbetering in energie, slaap, pijninterferentie en psychiatrische symptomen.

Scroll naar boven